Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου για το Ακαδ. Έτος 2019-2020


53.262,φοιτητές/τριες σπουδάζουν στην Κύπρο, συμφωνα με στοιχεία του εαρινού εξαμήνου 2020, εκ των οποίων 39.203 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 14.059 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) προχώρησε στη Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Συγκεκριμένα η ΔΑΕ συνέλεξε στοιχεία από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) μέσα από τα οποία παρουσιάζονται οι αριθμοί των φοιτητών/τριών (Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών) ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών, καθώς και οι προτιμήσεις τους ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών.

Μετά από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το σύνολο των φοιτητών/τριών που σπουδάζουν στην Κύπρο, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (στοιχεία εαρινού εξαμήνου 2020), ανέρχεται στους 53.262, εκ των οποίων 39.203 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 14.059 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, στα Προγράμματα Σπουδών ενός μέχρι τριών ετών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 5.421 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων φοιτούν 19.271 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 7.213 άτομα, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 18.470 άτομα, ενώ στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 1.338 άτομα. Στα Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 1.462 άτομα, ενώ στα  αντίστοιχα Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  φοιτούν 87 άτομα.

Αναλυτικά η χαρτογράφηση ΕΔΩ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2086