Εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου - 2022


Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι οι Εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 6 Ιουλίου - 10 Ιουλίου 2022, στο κτίριο του ΤΕΠΑΚ «Τάσσος Παπαδόπουλος» στη Λεμεσό (γωνία Θέμιδος και Ιφιγενείας). Επισημαίνεται ότι θα λειτουργήσει Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για τους υποψηφίους που κατά τη διάρκεια των εξετάσεων είναι θετικά κρούσματα της νόσου Covid - 19.

Οι Εξετάσεις διαρκούν πέντε (5) μέρες από τις 9:00 π.μ. - 3:00 μ.μ. Την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται όπως προσέλθουν στις 8:00 π.μ. για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.

Οι αιτήσεις υποψηφίων για συμμετοχή στις υπό αναφορά Εξετάσεις πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων (Μεγάρων 23, 2032, Στρόβολος) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (Ταχ. Θυρίδα 28777, 2082, Στρόβολος) από τις 23 Μαίου μέχρι τις 1 Ιουνίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά έντυπα συμμετοχής στις Εξετάσεις από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων ή ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων: www.moec.gov.cy/ypexams. Επίσης, μπορούν να τα προμηθευτούν και από την ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ: www.cut.ac.cy.

Οι υποψήφιοι της εν λόγω εξέτασης πρέπει να υποβάλουν μαζί με την Αίτηση συμμετοχής και τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Αποδεικτικό Απόλυσης (αφορά απόφοιτους προηγούμενων χρόνων)

β) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού Απόλυσης, μόλις παραληφθεί από το σχολείο φοίτησης τους και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ 2022 (αφορά τελειόφοιτους μαθητές σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2022) γ) Εξεταστικά τέλη ύψους €50

Οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους θα πρέπει να εκδώσουν και να αποστείλουν με την αίτηση τους ταχυδρομική επιταγή (τέλος εξετάσεων) προς τον: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες πιστοποιημένες από Κοινοτάρχη της περιοχής διαμονής τους ε) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις πιο πάνω Εξετάσεις υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι πληροφορούνται ότι τα Δελτία Υποψηφίων, καθώς και σχετικές οδηγίες θα τους αποσταλούν ταχυδρομικώς περί τα μέσα Ιουνίου 2022. Σε περίπτωση μη παραλαβής των ανωτέρω, οι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582900.

Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου 2022. Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων εντός του μηνός Ιουλίου 2022.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1924