Το ΥΠΑΝ χαιρετίζει την ψήφιση από τη Βουλή των νομοσχεδίων για ένταξη του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ


Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) χαιρετίζει την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των νομοσχεδίων και την έγκριση των κανονισμών μέσω των οποίων το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) αναλαμβάνει τη διαχείριση και λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), στη βάση του Μνημονίου που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΥΠΑΝ και του ΤΕΠΑΚ.

Με την εξέλιξη αυτή ανοίγεται μια νέα προοπτική για τις ξενοδοχειακές και τουριστικές σπουδές, όπως και γενικότερα για την ενίσχυση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, με τη διάθεση κονδυλίου ενός εκατομμυρίου ευρώ για τη δημιουργία νέων εργαστηρίων και την έγκριση πρόσθετου προϋπολογισμού 1,8 εκατ. για πρόσθετο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό ενισχύεται και αναβαθμίζεται ουσιαστικά  το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, το οποίο θα επωφεληθεί και απ’ όλες τις συνέργειες της λειτουργίας του μέσα στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, με την ψήφιση της τροποποίησης του περί του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και του νομοσχεδίου για τη Μεταφορά Προσωπικού του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ, ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο ακαδημαϊκή οντότητα με το όνομα «Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου» στην οποία θα ενταχθεί το ΑΞΙΚ, ενώ ρυθμίζονται και θέματα προσωπικού. Παράλληλα, με την έγκριση των σχετικών κανονισμών ιδρύεται η Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ένα αποφασιστικό βήμα προόδου στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Κυβέρνησης τόσο για την αναβάθμιση του ΑΞΙΚ, όσο και γενικότερα για την ενίσχυση και ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς που θα εξυπηρετήσουν την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1810