Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Προδημοτικής

27 Σεπ 2022 - 10:02


Εφαρμογή Προγράμματος STEM σε σχολεία Δημοτικής, τη σχολική χρονιά 2022-2023

23 Σεπ 2022 - 10:02


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Προδημοτικής για τη σχολική χρονιά 2022-2023

20 Σεπ 2022 - 13:50


Συναντήσεις με εκπαιδευτικούς για διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία

19 Σεπ 2022 - 19:03


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης 2022-2023

16 Σεπ 2022 - 16:10


Ενημερωτικά έντυπα που αφορούν στην Ειδική Εκπαίδευση

16 Σεπ 2022 - 11:56


Σχολικές εκδρομές και επισκέψεις

16 Σεπ 2022 - 11:14


Οδηγός διαφοροποιημένης διδασκαλίας: Τι, γιατί και πώς;

12 Σεπ 2022 - 10:35


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Προδημοτικής 2022-2023

10 Σεπ 2022 - 11:57


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

10 Σεπ 2022 - 11:34


Newsletter