Εγκύκλιος για επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων με φυσική παρουσία των μαθητών/ριών

27 Ιαν 2021 - 16:10


Μισθοδοσία Νηπιαγωγών και Σχολικών Βοηθών που εργάζονται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία

26 Ιαν 2021 - 11:56


Εκπαιδευτική Τηλεόραση κατά την περίοδο 25-29 Ιανουαρίου 2021

21 Ιαν 2021 - 15:48


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 6 θέσεων Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

21 Ιαν 2021 - 12:54


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 2 θέσεων Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης

19 Ιαν 2021 - 14:39


Εκπαιδευτική Τηλεόραση κατά την περίοδο 18-22 Ιανουαρίου 2021

15 Ιαν 2021 - 13:06


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 20 θέσεων Β. Διευθυντή Προδημοτικής

14 Ιαν 2021 - 10:47


Αξιοποίηση του λογισμικού Microsoft Teams στις Α', Β' και Γ' τάξεις Δημοτικού

11 Ιαν 2021 - 15:58


Εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/ριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά για 2021-2022

09 Ιαν 2021 - 14:37


Εγγραφές παιδιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΝ/ΠΟΔΣ/ΠΟΕΔ), για 2021-2022

08 Ιαν 2021 - 18:06

Newsletter

ygeia news rss