Αναστολή λειτουργίας του 25ου Δημοτικού Λεμεσού και διακοπή φοίτησης στο Ειδικό Θεοσκέπαστη στην Πάφο

18 Οκτ 2020 - 15:55


Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία 2020-2021

12 Οκτ 2020 - 21:16


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2020-2021

25 Σεπ 2020 - 22:00


Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2020 - 2021

21 Σεπ 2020 - 20:13


Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)

21 Σεπ 2020 - 20:02


Επιτήρηση και απασχόληση παιδιών πριν και μετά τη λειτουργία του σχολείου

21 Σεπ 2020 - 11:39


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2020-2021

19 Σεπ 2020 - 22:31


Δημήτρης Μικελλίδης: Από τις πιο καλές ενάρξεις σχολικής χρονιάς στην Πάφο, η φετινή

15 Σεπ 2020 - 11:46


Έναρξη λειτουργίας Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων 2020-2021

14 Σεπ 2020 - 18:07


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής για τη σχολική χρονιά 2020-2021

11 Σεπ 2020 - 13:34

Newsletter