Αναπληρωματικοί διορισμοί στο Υπουργείο Παιδείας


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 6 Δεκεμβρίου 2019

*Η κ. Σοφία Ιωάννου-Γεωργίου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Δημοτική Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διορίζεται ως Αναπληρώτρια στη θέση Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης της, από τις 18 Νοεμβρίου 2019 και μέχρι την κανονική πλήρωση της θέσης.

*Η κ. Ερνεστίνα Σισμάνη, μόνιμος Ανώτερος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διορίζεται ως Αναπληρώτρια στη θέση Πρώτου Εκπαι­δευτικού Ψυχολόγου, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης της, από τις 19 Νοεμβρίου 2019 και μέχρι την κανονική πλήρωση της θέσης.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter993