Μισθοδοσία Νηπιαγωγών και Σχολικών Βοηθών που εργάζονται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία


Πρόεδρους
Συνδέσμων Γονέων, Κοινοτικών Συμβουλίων Συμβουλίων Κοινοτικής Ευημερίας, Διοικουσών Επιτροπών
-  Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
-  Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

Θέμα: Μισθοδοσία Νηπιαγωγών και Σχολικών Βοηθών που εργάζονται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα, αναφορικά με τη μισθοδοσία των νηπιαγωγών και σχολικών βοηθών που εργάζονται στα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία:

(α) Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με αρ. φακ 13.27.001.001 και με ημερομηνία 3/1/2020, το τιμαριθμικό επίδομα από την 1η Ιανουαρίου 2020 και για περίοδο δώδεκα μηνών αυξάνεται κατά 0,23%, από 313,83% σε 314,78%, παρουσίασε δηλαδή αύξηση ύψους.

(β) Οι εργοδότες των νηπιαγωγών και σχολικών βοηθών των κοινοτικών νηπιαγωγείων θα πρέπει να προβούν σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή τόσο του μισθού της νηπιαγωγού όσο και της σχολικής βοηθού, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να παραχωρηθεί ετήσια προσαύξηση προς τη σχολική βοηθό.

1.   Μισθοδοσία Νηπιαγωγών

1.1    Ο αρχικός μισθός της νηπιαγωγού που θα εργαστεί για πρώτη φορά σε κοινοτικό νηπιαγωγείο ανέρχεται στα €1055,32. Ο μισθός περιλαμβάνει την τελευταία τιμαριθμική αναπροσαρμογή, Ιανουαρίου 2020.

1.2    Η νηπιαγωγός λαμβάνει ετήσια προσαύξηση, εφόσον έχει συμπληρώσει έναν χρόνο υπηρεσίας στο νηπιαγωγείο, κάθε 1η Σεπτεμβρίου.

2.      Μισθοδοσία Σχολικών Βοηθών

2.1    Σύμφωνα με το Περί Κατωτάτων Μισθών Διάταγμα του 2012 του Υπουργικού Συμβουλίου, ο αρχικός μισθός Σχολικής Βοηθού σε κοινοτικό νηπιαγωγείο, ανέρχεται από 1.4.2012 σε €870 τον μήνα και σε €924, μετά από εξάμηνη συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη.

2.2    Η σχολική βοηθός η οποία εργοδοτείται σε κοινοτικό νηπιαγωγείο λαμβάνει προσαύξηση κάθε 1η Ιανουαρίου, νοουμένου ότι δεν έχει φτάσει στην κορυφή της καθορισμένης κλίμακας μισθοδοσίας της.

2.3    Η κορυφή της κλίμακας της σχολικής βοηθού που εργάζεται σε Κοινοτικό Νηπιαγωγείο, από 1η Ιανουαρίου 2020 ανέρχεται στα €973,08 μικτά.

2.4    Η ετήσια προσαύξηση της σχολικής βοηθού, ανέρχεται στα €24,65 μικτά.

Για τον καθορισμό του νέου μισθού της νηπιαγωγού και της σχολικής βοηθού μετά από κάθε νέα τιμαριθμική αναπροσαρμογή, μπορείτε να εφαρμόζετε την πιο κάτω φόρμουλα:

                                                       Μικτός Παλιός Μισθός (Μισθός 31/12/2019) Χ [100 + Νέο Τιμαριθμικό Επίδομα]

__________________________________________________________

100 + Παλιό Τιμαριθμικό Επίδομα

Συγκεκριμένα για τον Ιανουάριο 2019:

Μικτός Παλιός Μισθός (Μισθός 31/12/201) Χ 414,78

_____________________________________________

413,83

Στο αποτέλεσμα που προκύπτει από την πιο πάνω πράξη, και νοουμένου ότι δεν έχει ξεπεραστεί η κορυφή του μισθού της σχολικής βοηθού, προστίθεται η ετήσια προσαύξηση, η οποία σύμφωνα με το σημείο 2.4 πιο πάνω, ανέρχεται στα €24,65.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Δρ Μαρία Ζαννέτου Παπακώστα)
για Γενικό Διευθυντή

Κοιν. - Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων και

Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

- Διευθύντριες Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων (με την παράκληση να παραδοθεί στους εργοδότες)

- ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ (υπόψη κ Χαράλαμπου Αναστασίου)

- ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ (υπόψη κ. Νικηφόρου Παφίτη)

ΜΘ/ΜΘ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΙΝ ΝΗΠ ΜΙΣΘΟΔ ΝΗΠ ΣΧ ΒΟΗΘΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠ. 17.1.2020
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter3627