Επιμορφωτικές συναντήσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων

Θέμα: Επιμορφωτικές συναντήσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, διοργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα των Αγγλικών. Οι συναντήσεις θα αρχίζουν στις 11:00 και θα τελειώνουν στις 13:05 και θα περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθήματος Αγγλικών, συζήτηση/ αναστοχασμό για το συγκεκριμένο μάθημα αλλά και γενικά για τη μεθοδολογία διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθητή.

Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η κατανομή των σχολείων σε ομάδες καθώς και ο χώρος και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συναντήσεων. Από το κάθε σχολείο θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη συνάντηση ένας/μία εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα των Αγγλικών στις μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου.

Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή ενός/μιας εκπαιδευτικού από το σχολείο σας.

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου                                                 Δρ Σοφία Ιωάννου Γεωργίου 

Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου                                        Αναπλ. Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: Π.Λ.Ε. Επαρχιακών Γραφείων ΠαιδείαςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

268