Επιβεβαίωση εγγραφών για τη σχολική χρονιά 2020-2021


Διευθυντές/Διευθύντριες

Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Θέμα: Επιβεβαίωση εγγραφών για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες της παρούσας σχολικής χρονιάς, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω του νέου Κορωνοϊού και των μέτρων που εξ ανάγκης έχουν ληφθεί, καλείστε να μεριμνήσετε για την τήρηση των πιο κάτω χρονοδιαγραμμάτων και οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη και λειτουργία των σχολείων κατά τη νέα σχολική χρονιά.

19.03.2020- 24.03.2020 - Αιτήσεις αναστολών και εισηγήσεις για παραμονή στην ίδια τάξη:

Η εξέταση των αιτήσεων αναστολών και των εισηγήσεων για παραμονή στην ίδια τάξη, από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, θα γίνεται έπειτα από επικοινωνία των Επιθεωρητών/ριών με τους/τις οικείους/ες εκπαιδευτικούς και Διευθυντές/Διευθύντριες. Στη συνέχεια, τα Επαρχιακά Γραφεία θα ενημερώνουν με φαξ και τηλεφωνικώς τα επηρεαζόμενα σχολεία, ώστε οι Διευθυντές/Διευθύντριες να ενημερώσουν με τη σειρά τους, τηλεφωνικώς, τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών.

26.03.2020- 03.04.2020   - Αιτήσεις/ενστάσεις μετεγγραφών:

Όταν τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας εξετάσουν τις αιτήσεις/ενστάσεις των μετεγγραφών, θα ενημερώνουν σχετικά, τηλεφωνικώς και γραπτώς, τους γονείς/κηδεμόνες. Σχετική κοινοποίηση θα γίνεται και στα επηρεαζόμενα σχολεία, τηλεφωνικώς και με φαξ, από τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία.

06.04.2020- 08.04.2020 - Επιβεβαίωση εγγραφών:

Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών του και επιβεβαιώνει τις εγγραφές.

Νηπιαγωγεία:

   Οι εκπαιδευτικοί-υπεύθυνες τμήματος των υφιστάμενων μαθητών/ριών, που θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο, επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς/κηδεμόνες για επιβεβαίωση της εγγραφής των παιδιών τους στο συγκεκριμένο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά.

  • Οι Διευθύντριες/Διευθύνουσες επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς/κηδεμόνες των νέων μαθητών/ριών για επιβεβαίωση της εγγραφής των παιδιών τους στο συγκεκριμένο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά.

Δημοτικά Σχολεία:

  • Α'-Ε' τάξεις (σχολική χρονιά 2019-2020): Οι εκπαιδευτικοί-υπεύθυνοι/ες τμήματος επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς/κηδεμόνες των υφιστάμενων μαθητών/ριών τους για επιβεβαίωση της εγγραφής των παιδιών τους στο συγκεκριμένο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά.
  • Νέες εγγραφές (για σχολική χρονιά 2020-2021): Οι εκπαιδευτικοί-υπεύθυνοι/ες τμήματος Στ' τάξης και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια έπειτα από μεταξύ τους συνεννόηση, επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς/κηδεμόνες των νέων μαθητών/ριών (Α' τάξη και παιδιά άλλων τάξεων έπειτα από μετοίκηση ή έγκριση μετεγγραφής) για επιβεβαίωση της εγγραφής των παιδιών τους στο συγκεκριμένο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά.

Στη συνέχεια, ο/η κάθε εκπαιδευτικός ενημερώνει τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου για τις επιβεβαιωμένες εγγραφές.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους τηλέφωνο για την επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών, τότε η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να οργανώσει πρόγραμμα προσέλευσης των εκπαιδευτικών αυτών στο σχολείο για να χρησιμοποιήσουν την/τις τηλεφωνική/ές συσκευές του σχολείου, τηρώντας πάντοτε το διάταγμα της Κυβέρνησης με τα αυστηρά μέτρα προστασίας από την εξάπλωση του Κορωνοϊού.

09.04-10.04.2020 - Ενημέρωση οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για τις επιβεβαιωμένες εγγραφές:

Νηπιαγωγεία: Αποστέλλουν το έντυπο ΔΔΕ 3Β1 με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δημοτικά Σχολεία: Συμπληρώνουν μέσω Σ.Ε.Π. τις επιβεβαιωμένες εγγραφές των μαθητών/ριών τους.

Σε ό,τι αφορά στην επιβεβαίωση εγγραφών για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, αυτή θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2020, με βάση οδηγίες σχετικής εγκυκλίου που θα αναρτηθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

 Δρ Σοφία Ιωάννου Γεωργίου

Αναπλ. Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. : Γ.Ε.Δ.Ε.

: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Ο.Ε.Δ.Ε.

: Π.Ο.Ε.Δ.

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης : Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών ΝηπιαγωγείωνComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter14811