Εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής συμβουλευτικού έργου στην ΟΑΠ και στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο


Διευθυντές/Διευθύντριες
και Διδακτικό Προσωπικό
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής συμβουλευτικού έργου στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης και στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων παροχής συμβουλευτικού έργου στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (Ο.Α.Π.) και στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021.

2. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020. Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση. Στη δήλωση να αναφέρονται:

(α) Ονοματεπώνυμο, (β) Αρ. Φακέλου, (γ) E-mail, (δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας, (ε) Επαρχία διαμονής και (στ) Σχετικά προσόντα και άλλες πληροφορίες (μέχρι 100 λέξεις).

3. Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι όροι απασχόλησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα.

4 Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνείτε με τον Δρα Νικόλα Μουσουλίδη, Α.Λ.Ε.Π. ([email protected]).

 Δρ Σοφία Ιωάννου-Γεωργίου

Αναπλ. Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.:

*Πρόεδρο και Μέλη Ε.Ε.Υ.

*Π.Ο.Ε.Δ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1344