Δίδακτρα παιδιών που φοιτούν σε δημ. νηπιαγωγεία την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου 2020


Προέδρους Σχολικών Εφορειών

Δίδακτρα παιδιών ηλικίας 3 χρόνων μέχρι 4 χρόνων και 8 μηνών που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία για την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου 2020

Αγαπητές Κυρίες, Αγαπητοί Κύριοι,

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α) Οι γονείς των παιδιών ηλικίας 3 χρόνων μέχρι 4 χρόνων και 8 μηνών (όσα δηλαδή γεννήθηκαν από 1 /1 /2015-31/8/2016), τα οποία φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-2020, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και Ιούνιο 2020, λόγω της αναστολής της φοίτησής τους, στα πλαίσια των μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση του COVID-19.

(β) Οι Σχολικές Εφορείες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για είσπραξη των διδάκτρων μέχρι και τον μήνα Μάρτιο 2020. Τα δίδακτρα Μαρτίου 2020 θα καλύψουν και την περίοδο κατά την οποία τα παιδιά φοίτησαν στο Νηπιαγωγείο, μετά την επαναλειτουργία τους, από τις 9 μέχρι 26 Ιουνίου 2020.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

 (Δρ Σοφία Ιωάννου Γεωργίου)

για Γενικό Διευθυντή

Κοιν:

- Αν Λογιστή (υπόψη κας Σούλας Κυριακίδου)

-  Διευθύντριες/Διευθύνουσες Δημόσιων Νηπιαγωγείων

- Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter852