Εγκύκλιος: Λειτουργία Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2021


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διευθυντές/ Διευθύντριες Δημοσίων Γ υμνασίων/Λυκείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
Εσπερινών Σχολείων

Θέμα: Λειτουργία Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2021

Με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, αναφορικά με πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των περιοριστικών μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από τον Υπουργό Υγείας στις 29 Δεκεμβρίου 2020 με σκοπό την αναχαίτιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1.1.   Λειτουργία Γ υμνασίων:

  1. την Πέμπτη και την Παρασκευή 7 και 8 Ιανουαρίου 2021, η φοίτηση θα γίνεται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  2. Αναμένεται ότι όλα τα Γυμνάσια θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Office 365 και του διαδικτυακού εργαλείου MS Teams.
  3. Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα διαρκεί από τις 10:30 μέχρι τις 1:35 και θα περιλαμβάνει τη διδασκαλία τόσο των εξεταζόμενων όσο και των μη εξεταζόμενων μαθήματων.
  4. Οι διδακτικές περίοδοι θα έχουν διάρκεια τριάντα λεπτών (30'). Η εξ αποστάσεως διδασκαλία, ανά περίοδο, ενδείκνυται να έχει διάρκεια είκοσι λεπτών (20'), κατά την οποία θα προσφέρονται οι βασικές πυρηνικές γνώσεις και θα καλύπτονται οι βασικοί δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας. Ο υπόλοιπος χρόνος κάθε συνάντησης προβλέπεται για συζήτηση με τους μαθητές/μαθήτριες, επίλυση αποριών και τυχόν σχόλια. Στο πρόγραμμα θα προβλέπονται και διαλείμματα.
  5. Καλούνται οι Διευθυντές/ Διευθύντριες των σχολείων να μεριμνήσουν για την οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  6. Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα και με προηγούμενες οδηγίες, με ημερομηνίες 9 και 14 Δεκεμβρίου 2020, θα προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους/στις μαθητές/μαθήτριες από τα σχολεία στα οποία είναι τοποθετημένοι.

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των εμπλεκόμενων σχολείων, κατόπιν συνεννοήσεως, να προβούν στις απαραίτητες διευθετήσεις για να επιλύσουν το ζήτημα των μετακινούμενων εκπαιδευτικών εντός της ίδιας ημέρας σε δύο ή περισσότερα σχολεία, με στόχο την απρόσκοπτη προσφορά της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

1.2.  Λειτουργία Λυκείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και Εσπερινών Σχολείων.

  1. Η φοίτηση στα δημόσια Λύκεια, Τεχνικές Σχολές, και Εσπερινά Σχολεία θα συνεχίσει να γίνεται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα (7:30-13:35).
  2. Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα και με προηγούμενες οδηγίες, με ημερομηνίες 9 και 14 Δεκεμβρίου 2020, θα προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους/στις μαθητές/μαθήτριες από τα σχολεία στα οποία είναι τοποθετημένοι.

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των εμπλεκόμενων σχολείων, κατόπιν συνεννοήσεως, να προβούν στις απαραίτητες διευθετήσεις για να επιλύσουν το ζήτημα των μετακινούμενων εκπαιδευτικών εντός της ίδιας ημέρας σε δύο ή περισσότερα σχολεία, με στόχο την απρόσκοπτη προσφορά της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

α.α. π. Δημήτριος Μαππούρας                                  Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

 Δρ Κυπριανός Λούης                                              Διευθυντής  Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής 

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


4386