Εγγραφές παιδιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΝ/ΠΟΔΣ/ΠΟΕΔ), για 2021-2022


Διευθυντές/Διευθύντριες

Προαιρετικών Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων

Θέμα: Εγγραφές παιδιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΝ/ΠΟΔΣ/ΠΟΕΔ), για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι οι εγγραφές των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΝ/ΠΟΔΣ/ΠΟΕΔ), θα πραγματοποιηθούν με την έναρξη της κανονικής λειτουργίας όλων των σχολείων. Γ ια το θέμα θα ενημερωθείτε με σχετική εγκύκλιο.

2. Ως εκ τούτου, η ταυτάριθμη εγκύκλιος με ημερ. 17.12.2020 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp 11571) ακυρώνεται.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. :

Γ.Ε.Δ.Ε. : Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Π.Ο.Ε.Δ. : Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης : Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

666