Αξιοποίηση του λογισμικού Microsoft Teams στις Α', Β' και Γ' τάξεις Δημοτικού


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα υπενθυμίζεται ότι με βάση την ταυτάριθμη εγκύκλιο, με ημερομηνία 22.10.2020, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, κατά διαστήματα, να προβαίνουν σε δράσεις επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης με τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους, αξιοποιώντας το λογισμικό Microsoft Teams και μόνο. Οι δράσεις αυτές μπορούν να γίνονται με τη συμμετοχή σε ομάδα του/της εκπαιδευτικού, μέσω συνδέσμου (link), που θα αποστέλλεται (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο) στους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών. Οι μαθητές/ μαθήτριες συμμετέχουν στις δράσεις αυτές υπό την επίβλεψη (και ευθύνη) των γονέων/ κηδεμόνων, κατά συνέπεια, οι συναντήσεις γίνονται πάντοτε μετά από συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες. Οι γονείς/κηδεμόνες προτρέπονται να διατηρούν την κάμερά τους κλειστή, για σκοπούς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διευκρινίζεται, ότι, η πιο πάνω πολιτική ακολουθείται, με σκοπό την ένταξη όλων των μαθητών/ριών Α' έως Γ' Δημοτικού στις δράσεις κοινωνικοποίησης, χωρίς να εξαιρούνται τα παιδιά των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες επέλεξαν να μην λάβουν τους λογαριασμούς τους για το πακέτο λογισμικών Office 365. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, εφαρμόζοντας την αρχή της μη διάκρισης, επέλεξε τη μέθοδο επικοινωνίας μέσω συνδέσμου (link) μέσω της οποίας μπορούν να συμμετέχουν και τα παιδιά των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αρνήθηκαν να παραλάβουν τους λογαριασμούς τους.

Στις περιπτώσεις των τάξεων όπου όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες έχουν λάβει τους λογαριασμούς τους για το πακέτο λογισμικών Office 365, τότε οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προβαίνουν σε δράσεις κοινωνικοποίησης, αξιοποιώντας τους λογαριασμούς των μαθητών/ριών και όχι τη μέθοδο του συνδέσμου. Οι δράσεις κοινωνικοποίησης, ανεξαρτήτως της μεθόδου μέσω της οποίας θα διεκπεραιώνονται, χρειάζεται να προγραμματίζονται πάντοτε σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών.

 
Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. :

Γ.Ε.Δ.Ε:

Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας:

Π.Ο.Ε.Δ.:

Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1750