Μισθοδοσία Νηπιαγωγών και Σχολικών Βοηθών που εργάζονται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία


Πρόεδρους
Συνδέσμων Γονέων, Κοινοτικών Συμβουλίων Συμβουλίων Κοινοτικής Ευημερίας, Διοικουσών Επιτροπών
-  Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
-  Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

Θέμα: Μισθοδοσία Νηπιαγωγών και Σχολικών Βοηθών που εργάζονται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία

Αγαπητοί κύριοι και αγαπητές κυρίες,

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα, αναφορικά με τη μισθοδοσία των νηπιαγωγών και σχολικών βοηθών που εργάζονται στα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία:

(α) Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με αρ. φακ. 13.27.001.001 και ημερ. 07/01/2021, το τιμαριθμικό επίδομα από την 1η Ιανουαρίου 2021 και για περίοδο δώδεκα μηνών παραμένει στο 314,78%, χωρίς δηλαδή καμία μεταβολή, συγκριτικά με το τιμαριθμικό επίδομα Ιανουαρίου 2020.

(β) Οι εργοδότες των νηπιαγωγών και σχολικών βοηθών των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων δεν θα προβούν σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών του προσωπικού τους, θα πρέπει, όμως, να παραχωρηθεί η ετήσια προσαύξηση για τη σχολική βοηθό.

(γ) Ο αρχικός μισθός του/της νηπιαγωγού που θα εργαστεί για πρώτη φορά σε Κοινοτικό Νηπιαγωγείο παραμένει στα €1.055,32.

(δ) Σύμφωνα με το περί Κατωτάτων Μισθών Διάταγμα του 2012 του Υπουργικού Συμβουλίου, ο αρχικός μισθός σχολικού βοηθού σε Κοινοτικό Νηπιαγωγείο, ανέρχεται από 1.4.2012 σε €870 τον μήνα και σε €924, μετά από εξάμηνη συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη.

(ε) Η σχολική βοηθός που εργοδοτείται σε Κοινοτικό Νηπιαγωγείο λαμβάνει προσαύξηση κάθε 1η Ιανουαρίου, νοουμένου ότι δεν έχει φτάσει στην κορυφή της καθορισμένης κλίμακας μισθοδοσίας της. Η ετήσια προσαύξηση της σχολικής βοηθού, ανέρχεται στα €24,65 μικτά.

(στ) Η κορυφή της κλίμακας της σχολικής βοηθού που εργάζεται σε Κοινοτικό Νηπιαγωγείο, από 1η Ιανουαρίου 2021 ανέρχεται στα €973,08 μικτά.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

(Δρ Μάριος Στυλιανίδης)

για Γενικό Διευθυντή

Κοιν. : Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων, Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων : Διευθύντριες Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων (με την παράκληση η επιστολή να παραδοθεί στους εργοδότες): ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ : ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1062