Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τριδιδάσκαλου Ενισχυμένου


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

Θέμα: Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τριδιδάσκαλου Ενισχυμένου

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ενίσχυση των μικρών σχολείων, προώθησε σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του, ημερ. 31.03.2021, ενέκρινε την αύξηση του χρόνου στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του τριδιδάσκαλου ενισχυμένου σχολείου από 100 σε 105 διδακτικές περιόδους, έτσι ώστε κάθε σύμπλεγμα να έχει 35 διδακτικές περιόδους.

Με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, αυξάνεται, κατά μία περίοδο την εβδομάδα ο χρόνος διδασκαλίας των Ελληνικών στις τάξεις Α'- Δ' και των Μαθηματικών στην Στ' τάξη.

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, επισυνάπτεται, θα εφαρμόζεται, από τη σχολική χρονιά 2021-2022 και έπειτα, στα τριδιδάσκαλα σχολεία, αλλά και σε όλα τα σχολεία με ένα ή περισσότερα συμπλέγματα δύο τάξεων.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.:    Γ.Ε.Δ.Ε.

:     Π.Λ.Ε. Γραφείο Δ.Δ.Ε.

:     Π.Λ.Ε. Επαρχιακά  Γραφεία Παιδείας

:   Ο.Ε.Δ.Ε.

:   Π.Ο.Ε.Δ.

:  Παγκύπρια   Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ)

ΤΡΙΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (105 ΠΕΡΙΟΔΟΙ)

(Τρία τμήματα: Α'+Β', Γ'+Δ' και Ε'+Στ')

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

Α'

Β'

Γ'

Δ'

Ε'

Στ'

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ελληνικά

8

8

7

7

5

5

40

2

Μαθηματικά

4

4

4

4

4

4

24

3

Ιστορία

 

1

1

2

2

6

4

Θρησκευτικά

1

1

1,5

3,5

5

Γεωγραφία/Σχολικός Κήπος

1

1

1,5

3,5

6

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία

2

2

 

4

7

Φυσικές Επιστήμες

 

 

2

2

8

Τέχνη

1

1

1

3

9

Μουσική

1

1

1

3

10

Φυσική Αγωγή

2

2

2

6

11

Αγγλικά

1

1

1

1

1

1

6

12

Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Ψηφιακές Τεχνολογίες/ Αγωγή Υγείας - Οικιακή Οικονομία

 

 

1

1

13

Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη)

1

1

 

2

14

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

 

 

1

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

35

35

35

105

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1102