Μηχανογράφηση στοιχείων στην Ενιαία Βάση Δεδομένων μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη το 2021-22


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

Θέμα: Μηχανογράφηση στοιχείων στην Ενιαία Βάση Δεδομένων των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη την ερχόμενη σχολική χρονιά (2021-2022)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) προχωρεί στη μηχανογράφηση των στοιχείων όλων των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά (2021-2022) στην Α΄ τάξη στο σχολείο σας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να υποβληθούν έγκαιρα οι ανάγκες σε ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για να εισέλθετε στην Ενιαία Βάση Δεδομένων:

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (http://www.keea.pi.ac.cy) και επιλέξτε τον Σύνδεσμο «Ενιαία Βάση Δεδομένων».

2. Για εισαγωγή των στοιχείων των μαθητών/ριών που θα φοιτήσουν στο σχολείο σας την επόμενη σχολική χρονιά, επιλέξτε τον Σύνδεσμο 3α «Εισαγωγή στοιχείων μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του σχολείου σας τη σχολική χρονιά 2021-2022».

3. Επιλέξτε το όνομα του σχολείου σας και καταχωρίστε τον κωδικό αριθμό ΕΒΔΧΧΧΧΧΧ (ο οποίος σας έχει ήδη αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς). Η Ενιαία Βάση Δεδομένων θα είναι ανοικτή από τις 18 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021. Παρακαλούμε όπως τηρηθεί αυστηρά το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα. Επίσης, παρακαλούμε όπως δοθεί η δέουσα προσοχή, τόσο στην πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, όσο και στην τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μαθητριών. Σε περίπτωση που δεν καταχωρισθούν τα απαιτούμενα στοιχεία εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεν θα μπορεί να παραχωρηθεί χρόνος για την ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών της Α΄ τάξης και αυτό θα αποτελεί ευθύνη της σχολικής μονάδας

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το ΚΕΕΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναφορά Προβλημάτων».

Δρ Aθηνά Μιχαηλίδου                                      Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου          Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


869