Ανασχεδιασμός ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στη Δημοτική


Κατά τη σημερινή συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου για ένα νέο Σχέδιο Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Ο Υπουργός εισήγαγε τον ανασχεδιασμό του προγράμματος, σημειώνοντας ότι τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία αποτελούν πλέον ένα σημαντικό μέρος του συνολικού μαθητικού πληθυσμού σε όλη την Κύπρο και υπογράμμισε ότι τα παιδιά αυτά είναι εδώ για να μείνουν και αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας και, ως εκ τούτου, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) επιθυμεί να τα φροντίσει ανάλογα. Στόχος είναι να τους παρέχεται πραγματικά η δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα και να εξοικειωθούν γενικότερα με την κοινωνία και τον τόπο μας, ούτως ώστε να εντάσσονται ομαλά και να συμμετέχουν πλήρως στην εκπαίδευση.

Παρουσιάζοντας τον νέο σχεδιασμό ο Υπουργός τόνισε ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι να αξιοποιηθούν καλύτερα οι πόροι και τα μέσα που διατίθενται, ούτως ώστε να έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα τόσο προς όφελος των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία όσο και τελικά του σχολείου γενικότερα. Διότι, όπως καταγράφεται στη σχετική έρευνα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του ΥΠΠΑΝ, ένα σημαντικό μέρος των παιδιών δεν κατακτά το επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας (Β1) και αυτό σίγουρα πρέπει να αντιμετωπισθεί.

Με το νέο σχεδιασμό συνδυάζεται το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. (στο οποίο συμμετέχουν πλέον 91 σχολεία) με την ενισχυμένη πολιτική για αντιμετώπιση του κινδύνου αναλφαβητισμού και διατίθεται αναλογικά διδακτικός χρόνος τόσο στα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε. όσο και σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία, οργανώνοντας αποτελεσματικότερα την ενισχυτική διδασκαλία, με τη λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εγκρίθηκε διατίθεται για το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και στο πρόγραμμα για την έγκαιρη πρόληψη του αναλφαβητισμού συνολικά πρόσθετος χρόνος 2.227 διδακτικών περιόδων, κάτι που ισοδυναμεί με απασχόληση 77 εκπαιδευτικών.

Στόχος του Υπουργείου είναι όχι μόνο αυτά τα παιδιά να «παρίστανται» στα σχολεία μας, αλλά να συμμετέχουν εξ ολοκλήρου και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης, μόρφωσης και καλλιέργειας με τα άλλα παιδιά.

 

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


1205