Λειτουργία Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2021-2022


Διευθυντές/Διευθύντριες Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων

Θέμα: Λειτουργία Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022, εύχομαι στο διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και στα παιδιά που φοιτούν στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Ε.Ο.Σ.), καλή, δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά. Κατά τη φετινή χρονιά, λόγω και της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καλούμαστε όπως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

  1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Ε.Ο.Σ. για τη σχολική χρονιά 2021-2022.
  2. Οι οικείοι/ες Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες των Ε.Ο.Σ., οι Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες Ειδικών Μαθημάτων και οι λειτουργοί του Γ ραφείου Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων είναι στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές πληροφορίες ή και διευκρινίσεις για την επίλυση προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021­2022.
  3. Παρακαλώ, όπως αντίγραφο της εγκυκλίου δοθεί στον/στην Πρόεδρο της οικείας Σχολικής Εφορείας και στον/στην Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου σας.

    Παράρτημα

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
 Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: Γ.Ε.Δ.Ε.

ΠΛΕ, Γραφείο Δ.Δ.Ε.

: Π.Λ.Ε. Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας : Π.Ο.Ε.Δ.

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γ ονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


689