Ανακοινώσεις προς γονείς μαθητών/ριών Δημ. Σχολείων για τους εμβολιασμούς των παιδιών τους


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Θέμα: Ανακοινώσεις προς γονείς μαθητών/ριών Δημόσιων Σχολείων για τους εμβολιασμούς των παιδιών τους

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σύμφωνα με την εγκύκλιομε αρ. φακ. 21.9.01/7 ημερ. 25.02.2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp11904), θα έπρεπε να προωθηθεί στους/ στις μαθητές/μαθήτριες της Στ' τάξης σχετική ανακοίνωση της Σχολιατρικής Υπηρεσίας (επισυνάπτεται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο), ώστε να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών για την αναθεώρηση της εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών και εφήβων. Σχετική αναφορά γίνεται και στην εγκύκλιο με αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο vpp12580 (παράγραφος 21.2.5). Μετά από νεότερη ενημέρωση από τη Σχολιατρική Υπηρεσία, η προαναφερθείσα ανακοίνωση δεν θα ισχύσει για την παρούσα σχολική χρονιά. Ως εκ τούτου, καλείστε να μην την προωθήσετε στους γονείς/κηδεμόνες. Σε περίπτωση που την έχετε ήδη προωθήσει, παρακαλείστε όπως τους ενημερώσετε ότι δεν ισχύει.

2. Σας αποστέλλονται, συνημμένα, δύο νέες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, για την παρούσα σχολική χρονιά, για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σχετικά με τους εμβολιασμούς των παιδιών τους. Η μία ανακοίνωση αφορά τους/τις μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Ε' και Στ' και η άλλη τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Α' τάξης και παρακαλείστε να προωθήσετε τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις στους γονείς/κηδεμόνες.

Έντυπο 4-6 ετών
Έντυπο 11-12 ετών

Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. : Γ.Ε.Δ.Ε.

: Π.Λ.Ε. Γραφείου Δ.Δ.Ε.

: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας

: Ιατρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας (Σχολιατρική Υπηρεσία) (cycom [email protected] cy)

: Π.Ο.Ε.Δ. ([email protected])

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης ([email protected])

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1261