Επέκταση προγράμματος διενέργειας ελέγχου rapid test σε περισσότερα σχολεία δημοτικής


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων του συνημμένου πίνακα

Θέμα: Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid antigen test) σε μαθητές/μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου, με με αρ. φακ. 21.11.06.10/6, ημερ. 30 Σεπτεμβρίου 2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp12861), πληροφορείστε ότι το πρόγραμμα διενέργειας οργανωμένου ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid antigen test) με λήψη ρινικού επιχρίσματος στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης θα επεκταθεί από την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, και θα περιλαμβάνει περισσότερα σχολεία, όπως αυτά παρουσιάζονται στον επικαιροποιημένο συνημμένο πίνακα.

2. Τονίζεται ότι πρέπει να γίνουν όλες οι ενέργειες που αναφέρονται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΩΝ 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης                            Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης       Προϊστάμενος Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας

Κοιν. : Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. Γραφείο Δ.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Προϊστάμενο Γραφείου Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης
: Π.Ο.Ε.Δ. ([email protected])
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης ([email protected])
: Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων ([email protected])

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


477