Τριπλή εγκύκλιος για Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική για την πανδημία


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών
-  Δημοτικών Σχολείων
-  Νηπιαγωγείων
-  Ειδικών Σχολείων

Θέματα: 1. Λειτουργία Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων κατά την περίοδο 29 Νοεμβρίου - 22 Δεκεμβρίου 2021

2.  Είσοδος εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού στα Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία

3.  Εορτασμοί και εκδηλώσεις στα Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία

Με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, αναφορικά με πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των περιοριστικών μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από τον Υπουργό Υγείας (μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 24 Νοεμβρίου 2021), με σκοπό την αναχαίτιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1.   Λειτουργία Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων κατά την περίοδο 29 Νοεμβρίου - 22 Δεκεμβρίου 2021

α) Είσοδος μαθητών/ριών στο σχολείο

Γ ια την είσοδο στο Δημοτικό Σχολείο όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να παρουσιάζουν SafePass. Οι προϋποθέσεις του SafePass που ισχύουν για τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών/ριών είναι:

(i)  πιστοποιητικό ανάρρωσης από την COVID-19 τους τελευταίους έξι (6) μήνες, είτε

(ii) πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από εξέταση PCR ή rapid test αντιγόνου με ισχύ επτά (7) ημερών (σε έντυπη μορφή ή σε γραπτό μήνυμα).

Ως εκ τούτου, οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά δημοτικά σχολεία οφείλουν να επιδεικνύουν, με την είσοδό τους στο σχολείο, στη Διεύθυνση του σχολείου ή σε άτομο που ορίζεται από τη Διεύθυνση για τον σκοπό αυτό, SafePass, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Όσοι/ες μαθητές/μαθήτριες δεν προσκομίζουν αποδεικτικό για SafePass ΔΕΝ θα εισέρχονται στον σχολικό χώρο.

Το μέτρο αυτό τίθεται σε εφαρμογή από την επόμενη ημέρα που κινητή μονάδα δειγματοληψίας θα επισκεφθεί την κάθε σχολική μονάδα την εβδομάδα από 29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2021.

β) Διενέργεια δειγματοληπτικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)

Από τις 29 Νοεμβρίου 2021 όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες δημοτικών σχολείων θα υποβάλλονται σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, μέσω κινητών μονάδων δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας, μέχρι τη διακοπή της σχολικής χρονιάς για τις εορτές των Χριστουγέννων. Το πρόγραμμα, το οποίο θα αναρτηθεί με ξεχωριστή εγκύκλιο, θα είναι σταθερό και θα επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση και θα καλύπτει όλα τα δημοτικά σχολεία παγκύπρια. Επισημαίνεται ότι, η διενέργεια του τεστ θα γίνεται σε όσα παιδιά προσκομίσουν, υπογεγραμμένο από τον/τη γονέα/κηδεμόνα τους, το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης. H Διεύθυνση κάθε σχολείου πρέπει να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών, για την ημέρα και ώρα διενέργειας του τεστ και για την ανάγκη προσκόμισης του εντύπου γραπτής συγκατάθεσης πριν από τη διενέργεια του τεστ.

Επειδή σε όλα τα δημοτικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) θα διενεργηθούν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, μέσω κινητών μονάδων δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας την ερχόμενη εβδομάδα (29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2021), παρακαλούνται όλοι/ες οι Διευθυντές/Διευθύντριες να προωθήσουν, άμεσα, μέσω των μαθητών/ριών τους, το συνημμένο έντυπο συγκατάθεσης, ώστε να είναι έτοιμα από την πρώτη ημέρα για τη διενέργεια των τεστ.

Επισημαίνεται ότι, η είσοδος στο σχολείο θα επιτρέπεται μόνο στους/στις μαθητές/ μαθήτριες που θα παρουσιάζουν SafePass όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1 (α) παραπάνω.

γ) Χρήση μάσκας

Από 29 Νοεμβρίου 2021 μειώνεται το ηλικιακό όριο για χρήση μάσκας στα 6 έτη, σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται η χρήση της προστατευτικής μάσκας. Ως εκ τούτου, όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες των δημοτικών σχολείων θα πρέπει να φορούν μάσκα καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες και σε όλους τους χώρους του σχολείου (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Εξαίρεση για μαθητές/μαθήτριες αποτελούν ειδικές περιπτώσεις, όπου η χρήση της μάσκας δεν συστήνεται λόγω υποκείμενων νοσημάτων ή/και άλλων καταστάσεων. Τέτοιες εξαιρέσεις μπορούν να δοθούν σε μαθητές/μαθήτριες με αναπτυξιακές διαταραχές, αναπηρίες ή άλλες ειδικές ιατρικές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεαστούν από τη χρήση μάσκας, η χρήση μάσκας, νοουμένου ότι προσκομίζεται γραπτή βεβαίωση από τον/την ειδικό/ή ή προσωπικό/ή ιατρό/παιδίατρο του παιδιού.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής δεν συστήνεται η χρήση μάσκας, ενώ θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ των παιδιών.

Επισημαίνεται, ότι όλα τα προαναφερθέντα στην παράγραφο 1 αφορούν στους/στις μαθητές/ μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων και όχι στους/στις μαθητές/μαθήτριες των Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων, ανεξάρτητα από την ηλικία των μαθητών/ριών.

2.   Είσοδος εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού στα Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία

Σημειώνεται ότι, από τις 22 Νοεμβρίου 2021, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος κατοχής SafePass με τη χρήση της εφαρμογής CovScan Cyprus. Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των δημοτικών σχολείων θα πρέπει να εκδώσουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό μέσω της ιστοσελίδας https://www.eudcc.gov.cy/. Το EUDCC μπορεί να παρουσιάζεται σε ψηφιακή μορφή σε κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή σε έντυπη μορφή, νοουμένου ότι σε αυτό εμφανίζεται ο κωδικός QR.

Σε ό,τι αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης, η έκδοση γίνεται μια φορά, όπως και ο σχετικός έλεγχος κατοχής του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Διευκρινίζεται ότι από τις 18 Δεκεμβρίου 2021 καταργείται το SafePass για όσα άτομα δεν λάβουν την ενισχυτική δόση του εμβολίου μετά την πάροδο επτά (7) μηνών από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού. Εάν πρόκειται για πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από τεστ, από την 1η Δεκεμβρίου 2021, η διαδικασία (έκδοση πιστοποιητικού και έλεγχος κατοχής πιστοποιητικού) επαναλαμβάνεται κάθε 72 ώρες σε περίπτωση ελέγχου με εξέταση PCR ή κάθε 48 ώρες σε περίπτωση ελέγχου με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

3.   Εορτασμοί και εκδηλώσεις στα Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία

Από τις 29 Νοεμβρίου 2021 αναστέλλονται όλοι οι σχολικοί εορτασμοί και εκδηλώσεις (σχολικές γιορτές, παζαράκια, φωτογραφίσεις κ.λπ.) σε όλα τα σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία).

Για τη διεξαγωγή άλλων χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνονται από διάφορους άλλους φορείς, θα πρέπει να εξασφαλίζεται άδεια έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παρακαλούνται τα σχολεία να εφαρμόσουν πιστά όλα τα προαναφερθέντα, στην προσπάθειά μας να αναχαιτίσουμε την έξαρση του κορωνοϊού και να καταστεί εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία των μαθητών/ριών μας.

ΕΝΤΥΠΟ

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. : Γ.Ε.Δ.Ε.

: Π.Λ.Ε. Γραφείο Δ.Δ.Ε.

: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Π.Ο.Ε.Δ.

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

: Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ([email protected])

: Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων ([email protected])

: Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Π.Ε.Κ.) ([email protected]) : Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου, (Τ.Θ. 33900, 5318 Παραλίμνι)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4372