Διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία στα Δημοτικά


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

 Θέμα: Διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία στα Δημοτικά Σχολεία

Σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου (ypp 14454, ημ. 22/09/2022), και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις, για ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΜΜΕΒ στα δημοτικά σχολεία, στη βάση της διάγνωσης αναγκών τους.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια, για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς 2022-2023, έχουν προγραμματισθεί ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Ώρα

Θέμα

Εισηγήτριες

Παρασκευή, 10/02/2023

10:55 – 12:15

Δραστηριότητες προφορικού και γραπτού λόγου με την αξιοποίηση εικονοβιβλίων

Μαρία Χατζηαναστάση

Τρίτη, 07/03/2023

9:25 – 10:45

Αξιοποίηση στρατηγικών

διαφοροποίησης για διδασκαλία σε

ομάδες παιδιών μεικτής ικανότητας με μεταναστευτική βιογραφία

Φλώρια Ν

.

 

 Τον Μάιο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί και η τελική συνάντηση του Δικτύου, για την παρούσα σχολική χρονιά. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα μέσω Moodle

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και για την παρακολούθησή τους οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κάνει εκ των προτέρων εγγραφή στο «Δίκτυο εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα 2022-2023» που ήδη λειτουργεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο εν λόγω περιβάλλον του Δικτύου αναρτώνται οι σύνδεσμοι για παρακολούθηση των επιμορφώσεων, το σχετικό υλικό που χρησιμοποιείται και είναι προσβάσιμες οι βιντεοσκοπημένες συναντήσεις του Δικτύου.

Για εγγραφή στο Δίκτυο ή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρα Ευγενία Παρτασή (τηλέφωνο 22402328, ηλεκτρονική διεύθυνση mmev@cyearn.pi.ac.cy ).

Παρακαλώ για ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών ΔΡΑ.Σ.Ε.+ στα σεμινάρια γίνεται σε εθελοντική βάση.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Έλενα Χατζηκακού Αναπλ. Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1795