Οργάνωση Δικτύου Εκπαιδευτικών Δημοτικής για το μάθημα της Τέχνης σε επίπεδο σχολικής μονάδας


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

 Θέμα: Οργάνωση Δικτύου Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για το μάθημα της Τέχνης σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέμα, καλείστε να ενημερώσετε έναν/μία εκπαιδευτικό του σχολείου σας, που διδάσκει το μάθηµα της Τέχνης για πρώτη φορά ή/και έχει ελάχιστη εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος ή/και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία του μαθήματος στο μέλλον, να συμμετέχει σε βιωματικό εργαστήριο, στο πλαίσιο του Δικτύου Εκπαιδευτικών για το μάθημα της Τέχνης που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο 2023 (2/3/23, 9/3/23, 16/3/23, 23/3/23), από τις 11:00 μέχρι τη 13:05.

  1. Στο Παράρτημα επισυνάπτονται, ανά επαρχία, τα σχολεία, στα οποία θα διεξαχθούν τα βιωματικά εργαστήρια, οι ημερομηνίες διεξαγωγής και οι ομάδες των σχολείων που θα παρακολουθήσουν τα βιωματικά εργαστήρια.
  2. Το Δίκτυο διεξάγεται στο πλαίσιο στήριξης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν λίγες περιόδους το μάθημα της Τέχνης, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας.

    Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Π.Ο.Ε.Δ.
(ΤΛ/ΤΛ Οργάνωση Δικτύου Εκπαιδευτικών για το μάθημα της Τέχνης)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1518