Διαδικτυακή επιμόρφωση για αξιοποίηση ενοτήτων Ιστορίας της Κύπρου στο μάθημα Ιστορία - Δημοτικής


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

 Θέμα: Διαδικτυακή επιμόρφωση για αξιοποίηση ενοτήτων Ιστορίας της Κύπρου στο μάθημα της Ιστορίας

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Ιστορίας Δημοτικής και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνουν διαδικτυακή επιμόρφωση, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας στις τάξεις Ε΄ και Στ΄. Κύριος στόχος της επιμόρφωσης είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος για την Ιστορία της Κύπρου και η αξιοποίησή του στο πλαίσιο του μαθήματος. Οι συγκεκριμένες ενότητες υποστηρίζουν τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας που αναφέρονται στην Ιστορία της Κύπρου.

Η διαδικτυακή επιμόρφωση θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου 2023, από τις 11:00 π.μ.- 12:15 μ.μ., μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας MS Teams. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy από τις 17 Φεβρουαρίου μέχρι τις 10 Μαρτίου 2023. Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον σύνδεσμο παρακολούθησης της επιμόρφωσης.

Καλούνται οι διευθυντές/διευθύντριες να προβούν στις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε ένας/μία εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας να παρακολουθήσει τη διαδικτυακή επιμόρφωση.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Π.Ο.Ε.Δ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2040