Επιμορφωτικές συναντήσεις για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

 Θέμα: Επιμορφωτικές συναντήσεις για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και συνέχεια των εγκυκλίων στο διαδίκτυο, με αρ. ypp14737 και ypp14384, πληροφορείστε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις αποκλειστικά για τους/τις εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τις επαρχιακές ημερίδες για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στις 2/12/2022, 7/12/2022, 9/12/2022, 12/1/2023 και 13/1/2023. Το πρόγραμμα των συναντήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Επαρχίες

Χώρος

Ημερομηνία

Ώρα

Λευκωσίας

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσία

26/05/2023

10:30-13:00

Λάρνακας- Αμμοχώστου

Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης

29/05/2023

10:30-13:00

Λεμεσού

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Β΄

30/05/2023

10:30-13:00

Πάφου

Δημοτικό Σχολείο Μεσόγης

31/05/2023

10:30-13:00

  1. Οι συναντήσεις αποτελούν συνέχεια της πρώτης επιμορφωτικής συνάντησης, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν, εκπροσωπώντας το σχολείο τους, παρακολούθησαν κεντρική εισήγηση σε θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τη συγγραφική ομάδα του Οδηγού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και συμμετείχαν σε παράλληλα βιωματικά εργαστήρια για τα μαθήματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών, σχεδιάζοντας ένα διαφοροποιημένο μάθημα. Υπενθυμίζεται ακόμη, ότι στο πλαίσιο της ημερίδας οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ανέλαβαν τη διάχυση των ιδεών και των καλών πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του διδακτικού προσωπικού του σχολείου τους. Ακολούθως, αναμενόταν να εφαρμόσουν τον σχεδιασμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη τους, για συζήτηση και αναστοχασμό των διδακτικών πρακτικών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, σε επόμενη επιμορφωτική συνάντηση.
  2. Ως εκ τούτου, καλούνται οι διευθύνσεις των σχολείων, σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό που παρακολούθησε την ημερίδα, όπως προχωρήσουν το επόμενο διάστημα και πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του Μαΐου 2023, στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε ο σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας να εφαρμοστεί στην πράξη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις αναστοχασμού και συζήτησης.
  3. Εκφράζεται η βεβαιότητα ότι οι διευθύνσεις των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί θα συμβάλουν καθοριστικά στην προώθηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία αποτελεί σημαντική διαχρονική επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης                                                    Δρ Έλενα Χατζηκακού
Διευθυντής                                                                          Αναπλ. Διευθύντρια
Δημοτικής Εκπαίδευσης                                                   Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κοιν: Γ.Ε.Δ.Ε
: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Π.Ο.Ε.Δ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1776