Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επιμόρφωση: Αξιοποίηση ενοτήτων Ιστορίας της Κύπρου στο μάθημα της Ιστορίας


Η Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Ιστορίας Δημοτικής, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργάνωσε διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα «Αξιοποίηση ενοτήτων Ιστορίας της Κύπρου στο μάθημα της Ιστορίας».  Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023,  11:00 π.μ. – 12:15 μ.μ., μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας MS Teams και  απευθυνόταν κυρίως σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας στις τάξεις Ε’ και Στ΄. Ο κύριος στόχος της επιμόρφωσης ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος για την Ιστορία της Κύπρου και η αξιοποίησή του στο πλαίσιο του μαθήματος. Την επιμόρφωση παρακολούθησαν 170 και πλέον εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης.

Στη διαδικτυακή επιμόρφωση απηύθυνε χαιρετισμό η Σύνδεσμος ΕΔΕ  του μαθήματος της Ιστορίας,  κ.  Ελένη Αρτεμίου Φωτιάδου,  η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό που  να αντιστοιχεί  στους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας  για το μάθημα της Ιστορίας της Κύπρου στις τάξεις Ε΄ και Στ΄Δημοτικού. Το υλικό ετοιμάστηκε από τους εκπαιδευτικούς Λούκα Περικλέους και Ηλέκτρα Κρόκου, υπό την εποπτεία του Δρος Αντρέα Αντζουλή.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε με λεπτομέρεια το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σε αυτό το υλικό διδακτικές προτάσεις που αφορούν σε  διάφορες περιόδους της Ιστορίας της Κύπρου:  Ρωμαϊκή εποχή, Βυζαντινή εποχή, Φραγκοκρατία και Ενετοκρατία, Οθωμανική περίοδο, Αγγλοκρατία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν  τη δομή και το περιεχόμενο του υλικού μέσα από την παρουσίαση τριών συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι,  στα πλαίσια της επιμόρφωσης, διαφάνηκε ο ευεργετικός και επωφελής  ρόλος του μαθήματος της Ιστορίας στον εμπλουτισμό και στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η διαθεματική διάσταση της Ιστορίας ως συμβαλλόμενο γνωστικό αντικείμενο σε πολλά άλλα θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος.

Η Ομάδα Αναλυτικών Ιστορίας Δημοτικής  τόνισε ότι το υλικό στηρίζεται στο μοντέλο του Ιστορικού γραμματισμού, το οποίο δίνει έμφαση στην παράλληλη οικοδόμηση:

(α) συνεκτικής και επαρκούς γνώσης περιεχομένου για το παρελθόν (περίοδοι, γεγονότα, φαινόμενα και άνθρωποι του παρελθόντος)

 (β) επιστημολογικής κατανόησης της Ιστορίας (μέθοδοι και διαδικασίες της επιστήμης της Ιστορίας, κατανόηση της ερμηνευτικής φύσης, των μορφών και των ορίων της ιστορικής γνώσης)

Συνοπτικά, το υλικό που παρουσιάστηκε μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των αντίστοιχων δεικτών γνώσης περιεχομένου και επιστημολογικής κατανόησης, αλλά και να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη διδασκαλιών για άλλα θέματα (γεγονότα, περίοδοι, πρόσωπα).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1603