Εγκύκλιος Δημοτικής: Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μετακίνηση/τοποθέτηση, μέσα από το ΣΕΠ


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων

 Θέμα: Μετακινήσεις και τοποθετήσεις δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικών εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2023-2024

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μετακίνηση/τοποθέτηση, η οποία γίνεται μέσα από το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.) έχει ως εξής:

α) Το Σ.Ε.Π. θα ανοίξει από την 1η Ιουνίου 2023, μέχρι  και τρεις ημέρες  μετά  την  τελευταία  σειρά μεταθέσεων που διενεργεί η Επιτροπή  Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας  (Ε.Ε.Υ.),  η  οποία σύμφωνα με τους περί Δημόσιας  Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, πρέπει  να διενεργείται μέχρι τις 15 Ιουλίου.

β) Κατά τη διάρκεια που θα είναι ανοικτό το Σ.Ε.Π., οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αλλάξουν όσες φορές επιθυμούν την προτίμησή τους, έστω και αν έχει γίνει οριστική υποβολή του αιτήματος.

2. Υποβολή αίτησης για μετακίνηση/τοποθέτηση, για τη σχολική χρονιά 2023-2024,  θα  πρέπει να γίνει από εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες:

(α) Μετατίθενται από την Ε.Ε.Υ. σε κοινότητες ή δήμους με δύο ή περισσότερα σχολεία.

(β) Επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο στην κοινότητα ή τον δήμο με δύο ή περισσότερα σχολεία.

(γ) Έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια στο ίδιο σχολείο, σε κοινότητα ή δήμο με δύο ή περισσότερα σχολεία.

3. Πληροφορείστε, επίσης, ότι από τη σχολική χρονιά 2020-2021 τα Αρμενικά Δημοτικά Σχολεία «ΝΑΡΕΚ» στελεχώνονται με τοποθέτηση εκπαιδευτικών από τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται στα δημόσια σχολεία, μέσω του Σ.Ε.Π. και όχι με τη διαδικασία παραχώρησης υπηρεσιών που ίσχυε μέχρι και τη σχολική  χρονιά  2019-2020. Σημειώνεται ότι τα Αρμενικά Σχολεία «ΝΑΡΕΚ» είναι δημόσια σχολεία ειδικού καθεστώτος. Οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετούνται σε αυτά θα διδάσκουν μόνο Ελληνικά, Ιστορία της Κύπρου, Γεωγραφία της Κύπρου και Φυσικές Επιστήμες.

4. Υπενθυμίζεται ότι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεv συνυπηρετούν με τον/τη σύζυγο ή τέκνο, αν οποιοσδήποτε από αυτούς κατέχει θέση Βοηθού Διευθυντή/Διευθύντριας ή Διευθυντή/Διευθύντριας. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση μετακίνησης/τοποθέτησης θα πρέπει να δηλώνεται το στοιχείο αυτό στους «λόγους», ώστε αυτοί να μην μετακινούνται/τοποθετούνται στο ίδιο σχολείο. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η υπηρεσία σε σχολεία με Κ.Α και Κ.Β θεωρείται υπηρεσία στο  ίδιο σχολείο για σκοπούς συμπλήρωσης εξαετίας. Άρα, αν ο/η εκπαιδευτικός έχει συμπληρώσει συνολικά έξι χρόνια στον Κ.Α ή στον Κ.Β ή αθροιστικά και στα δύο, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για μετακίνηση. Η μη υποβολή από τον/την εκπαιδευτικό  αίτησης  μετακίνησης  ή  τοποθέτησης  μέσω του Σ.Ε.Π. ερμηνεύεται και ισοδυναμεί με τη μη ύπαρξη συγκεκριμένων προτιμήσεων και θα μετακινείται/τοποθετείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

5. Παρακαλείστε, να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου σας, ώστε να ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, με στόχο την τήρηση των διαδικασιών για την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

6. Αναφορικά με τις ενστάσεις για μετακίνηση/τοποθέτηση, αυτές θα γίνουν μόνο μέσα από το Σ.Ε.Π. μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

7. Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στις λειτουργίες του Σ.Ε.Π. (εγγραφή στο σύστημα, ενεργοποίηση λογαριασμού, συμπλήρωση αιτήσεων κ.λπ.), οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τους/τις λειτουργούς της Μονάδας Τ.Π.Ε. στα τηλέφωνα 22806308, 22306012  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sep@schools.ac.cy.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. : Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Π.Ο.Ε.Δ.
: Προϊστάμενο Μονάδας Τ.Π.Ε.

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1626