Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 20 θέσεων Β. Διευθυντή Προδημοτικής

14 Ιαν 2021 - 10:47


Αξιοποίηση του λογισμικού Microsoft Teams στις Α', Β' και Γ' τάξεις Δημοτικού

11 Ιαν 2021 - 15:58


Εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/ριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά για 2021-2022

09 Ιαν 2021 - 14:37


Εγγραφές παιδιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΝ/ΠΟΔΣ/ΠΟΕΔ), για 2021-2022

08 Ιαν 2021 - 18:06


Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 11-29 Ιανουαρίου 2021

08 Ιαν 2021 - 17:55


Κατάλογος των προτεινομένων για την πλήρωση 4 κενών θέσεων Διευθυντή Προδημοτικής

08 Ιαν 2021 - 15:36


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης 2020-2021

05 Ιαν 2021 - 16:49


Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής κατά το διήμερο 7-8 Ιανουαρίου 2021

04 Ιαν 2021 - 15:07


Συνεχίζουν με φυσική παρουσία τα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα κοινοτικα και της Προδημοτικής

30 Δεκ 2020 - 15:20


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 2 θέσεων ΠΛΕ στη Δημοτική

29 Δεκ 2020 - 17:45

Newsletter