Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση μιας κενής θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Προδημοτικής

23 Δεκ 2020 - 15:33


Κυπριακά Κάλαντα απ’ όλες τις γωνιές της ελεύθερης Κύπρου από παιδιά δημοτικών σχολείων-βίντεο

20 Δεκ 2020 - 12:42


Εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/ριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά για 2021-2022

20 Δεκ 2020 - 12:26


Εγγραφές παιδιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΝ/ΠΟΔΣ/ΠΟΕΣ), 2021-2022

18 Δεκ 2020 - 14:32


Εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/ριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά 2021-2022

15 Δεκ 2020 - 13:31


Προσλαμβάνονται 116 συνολικά πρόσθετοι σχολικοί βοηθοί δημ. νηπιαγωγείων

03 Δεκ 2020 - 16:27


Έναρξη δραστηριοτήτων του διεθνούς προγράμματος «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ - LEAF», για τη σχολική χρονιά 2020-21

05 Νοε 2020 - 22:33


Αναστολή λειτουργίας του 25ου Δημοτικού Λεμεσού και διακοπή φοίτησης στο Ειδικό Θεοσκέπαστη στην Πάφο

18 Οκτ 2020 - 15:55


Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία 2020-2021

12 Οκτ 2020 - 21:16


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2020-2021

25 Σεπ 2020 - 22:00

Newsletter