Άρχισε η διόρθωση των Γραπτών των Διορισίμων στις Γνώσεις Ελληνικής Γλώσσας και Δεξιότητες


Μετά τη λήξη της διεξαγωγής των Γραπτών Εξετάσεων των Διορισίμων άρχισε η δεύτερη φάση που είναι η διόρθωση-βαθμολόγηση. Όπως ανέφερε στο Paideia-News ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων Δημήτρης Χανδριώτης έγιναν εξετάσεις για 41 ειδικότητες με συνολικά 54 εξεταστικά δοκίμια. Ήδη άρχισε βαθμολόγηση των Γραπτών στις Γνώσεις της Ελληνικής Γλώσσας και στο κοινό μέρος των δεξιοτήτων, στο οποίο παρακάθισαν όλοι οι υποψήφιοι. Προηγήθηκε ο αναγκαίος συντονισμός.

Υπολογίζεται ότι μέχρι η διόρθωση –βαθμολόγηση θα τελειώσει περί το τέλη Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου.  

Ακολούθως θα αρχίσει η τρίτη φάση που είναι η Στατιστική   Επεξεργασία, η οποία θα γίνει από διεθνή οίκο που θα επιλεγεί μετά από διαγωνισμό που έχει ήδη προκηρυχθεί.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υπολογίζεται να γίνει περί τα τέλη Φεβρουαρίου. Αρχές Μαρτίου, τα αποτελέσματα θα σταλούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για να καταρτίσει τον νέο κατάλογο Διορισίμων .   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1437