ΑΕΙ Ελλάδας: Για τελευταία χρονιά φέτος δήλωση Κυπρίων υποψηφίων σε 2 Επιστημονικά Πεδία


Διευθυντές/ Διευθύντριες Δημοσίων
και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη Διαδικασία Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας

Μετά από σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (Υ.ΠΑΙ.Θ), οι υποψήφιοι για πρόσβαση στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που ανήκουν στην κατηγορία Αλλοδαπών - Αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε, (στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι) θα έχουν, για τελευταία φορά φέτος, τη δυνατότητα επιλογής 40 Σχολών από δύο Επιστημονικά Πεδία.

  1. Τονίζεται ότι η ισχύουσα δυνατότητα επιλογής 40 Σχολών από δύο Επιστημονικά Πεδία θα ισχύσει για τελευταία φορά φέτος. Ως εκ τούτου, από το έτος 2021 η πρόσβαση των αποφοίτων της εν λόγω κατηγορίας, θα προσαρμοστεί με το ισχύον σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Ελλήνων του Εξωτερικού και επομένως οι υποψήφιοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα δήλωσης Σχολών/Τμημάτων σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.
  2. Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν άμεσα όλοι οι μαθητές του σχολείου σας.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                                                    Δρ  Ηλίας  Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                                           Διευθυντής Μέσης Τεχνικής,

                                                                                                                       Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςComments (0)

Add a new comment:Newsletter1076