Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Βασικού Επιπέδου στην Ελληνική Γλώσσα (Επίπεδο Α2)


Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει το κοινό ότι η Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Βασικού Επιπέδου στην Ελληνική Γλώσσα (Επίπεδο Α2) που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11/4/2020 και αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας, θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020. Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε μετανάστες και αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κύπρο και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Ν. 143(Ι)/2009), όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

Η πιο πάνω εξέταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:

  • Ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου
  • Ικανότητα ακρόασης και κατανόησης
  • Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης
  • Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας
  • Βασικά στοιχεία της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Κύπρου

Η εξέταση θα διεξαχθεί στο κτήριο της Υπηρεσίας Εξετάσεων στη Λευκωσία ( Μεγάρων 23, 2032 Στρόβολος, τηλέφωνο: 22582900).

Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

Α.         Γραπτή Εξέταση

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020, 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

             Β.   Προφορική Εξέταση

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020, μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης (η ακριβής ώρα εξέτασης θα σταλεί με επιστολή σε κάθε υποψήφιο).     

Νέες αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00. Το τέλος συμμετοχής στην εξέταση ανέρχεται στα €25,00 και θα πρέπει να καταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

    Τονίζεται ότι όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής για την εξέταση της 11ης Απριλίου 2020 ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση και θα ενημερωθούν γραπτώς για την ώρα και τον τόπο εξέτασης. Όσοι αιτητές δεν λάβουν γραπτή ενημέρωση μέχρι τις 3/8/2020, πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582900, 22582904, 22582929.

     Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος, η προφορική εξέταση ενδέχεται  να οριστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582900/22582904/22582929.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

518