Με ταχυδρομική ή τραπεζική επιταγή η πληρωμή των τελών για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΥΠΠΑΝ


Η Υπηρεσία Εξετάσεων (Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενεργώντας στο πλαίσιο του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021, με ισχύ από τις 10.1.2021, ενημερώνει το κοινό για τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις συμμετοχής και η πληρωμή τελών για τις εξετάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι που ακολουθεί πρέπει να υποβάλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Υπηρεσία Εξετάσεων Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032 ή Υπηρεσία Εξετάσεων ΥΠΠΑΝ, Τ.Θ. 28777, 2082 Λευκωσία,εντός  των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων της κάθε εξέτασης. Τα τέλη συμμετοχής στις υπό αναφορά εξετάσεις θα πρέπει, επίσης, να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με ταχυδρομική ή τραπεζική και όχι προσωπική επιταγή, η οποία πρέπει να εκδίδεται στο όνομα: «Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

A/A

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1

Πιστοποίηση Πολύ Καλής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Γ΄1)

6/3/2021

11-28/1/2021

2

Πιστοποίηση Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Α΄2)

10/4/2021

8-25/2/2021

3

Κυβερνητικές Εξετάσεις Ελληνικής και Αγγλικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας

14/4/2021 – 26/4/2021

 

22/2/2021-5/3/2021

 

4

Πιστοποίηση Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών

24/4/2021

1-18/3/2021

 

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


827