Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων 2020 για Πρόσληψη στο Δημόσιο


Σε συνέχεια των σχετικών με το πιο πάνω θέμα ανακοινώσεων, ημερομηνίας 15 και 22 Ιανουαρίου 2021, η Υπηρεσία Εξετάσεων υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

Όλοι όσοι παρακάθησαν στις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο, οι οποίες διεξήχθησαν στις 31 Οκτωβρίου 2020 (για θέσεις στο Δημόσιο μέχρι την Κλίμακα Α7) και στις 14 Νοεμβρίου 2020 (για θέσεις στο Δημόσιο μέχρι την Κλίμακα Α8) και έχουν εξασφαλίσει επιτυχία στην Εξέταση θα εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και άλλα στοιχεία του υποψηφίου. Στους αποτυχόντες θα σταλεί σχετική βεβαίωση. Τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς, αλλά θα βρίσκονται καταχωρημένα στον ιστότοπο: «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy) από σήμερα, Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021. Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στις γραπτές εξετάσεις θα μπορούν να τα εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς, οι οποίοι τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις. Για πρόσθετες πληροφορίες για τα πιο πάνω πιστοποιητικά οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22582933 και 22582934.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1019