Γραπτή εξέταση για πλήρωση 11 κενών θέσεων Ασφαλιστικού Λειτουργού ΥΚΑ


Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει ανατεθεί η ευθύνη της διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να μελετήσουν προσεχτικά την επιστολή και τα επισυναπτόμενα έγγραφα που τους έχουν αποσταλεί. Όσοι δεν παρέλαβαν την επιστολή τους, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων για να ενημερωθούν σχετικά, στα τηλέφωνα 22582912 και 22582917, από τη Δευτέρα 12/4/2021 και ώρα 08:30 μέχρι και την Τετάρτη 14/4/2021 και ώρα 15:00.

Για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, όλοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδεικτικό εργαστηριακού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 (Rapid test ή PCR) αρνητικού αποτελέσματος, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και 48 ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης. Χωρίς αυτό το αποδεικτικό δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του κορωνοϊού. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα και να χρησιμοποιούν σωστά τον απαραίτητο εξοπλισμό (μάσκες κτλ.) που προβλέπεται από τα σχετικά διατάγματα/οδηγίες του Υπουργείου Υγείας που θα ισχύουν κατά την ημέρα της εξέτασης. 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


737