Κυβερνητικές Εξετάσεις στην Ελληνική Δακτυλογραφία και Στενογραφία


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι οι αναβληθείσες Κυβερνητικές Εξετάσεις στην Ελληνική Δακτυλογραφία και Στενογραφία, της Εαρινής Εξεταστικής Περιόδου 2021, που οργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων, της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

Α.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κατώτερο Επίπεδο

12

Ιουλίου

  2021

3.30 μ.μ.

Μέσο Επίπεδο:

 

 

 

 

   Ταχύτητα

  5

 ʺ

  2021

3.30 μ.μ.

   Δοκίμιο Ικανότητας

  5

 ʺ

  2021

3.45 μ.μ.

Ανώτερο Επίπεδο:

 

ʺ

 

 

   Ταχύτητα

  6

 ʺ

  2021

3.30 μ.μ.

   Δοκίμιο Ικανότητας

  6

ʺ

  2021

3.45 μ.μ.

Β.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

 60 λ.τ.λ.

   7

   Ιουλίου

  2021

4.00 μ.μ.

 70 λ.τ.λ.

   8

ʺ

  2021

3.45 μ.μ.

 80 λ.τ.λ.

   9

ʺ  

  2021

3.45 μ.μ.

 90 λ.τ.λ.

   7

ʺ 

  2021

3.45 μ.μ.

100 λ.τ.λ.

   8

ʺ

  2021

3.30 μ.μ.

110 λ.τ.λ.

   9

ʺ

  2021

3.30 μ.μ.

120 λ.τ.λ.

   7

          ʺ

  2021

3.30 μ.μ.

 Όλες οι πληροφορίες (π.χ. ώρες εξέτασης, εξεταστικό κέντρο, οδηγίες εξέτασης, αρνητικό rapidtest κ.ά.) που υπάρχουν στη γραπτή ενημέρωση που έλαβαν οι υποψήφιοι παραμένουν ως έχουν.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


447