Επικαιροποιημένη ύλη γνωστικών αντικειμένων, για τις Εξετάσεις Διορίσιμων Εκπαιδευτικών για Ν.Σ.Δ 2021


Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι στoν ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις Εξετάσεις Διορισίμων (https://diorisimoi.moec.gov.cy ) βρίσκεται η επικαιροποιημένη ύλη των γνωστικών αντικειμένων, καθώς επίσης και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προτρέπονται να παρακολουθούν τον συγκεκριμένο ιστότοπο σε τακτική βάση για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1978