Τα αποτελέσματα των Εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίες διεξήχθησαν από την Υπηρεσία Εξετάσεων μεταξύ των ημερομηνιών 30 Ιουνίου και 4 Ιουλίου, 2021.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι επιτυχόντες μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.cut.ac.cy/students/support/),

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ

1

8.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

2

11.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

3

14.00

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

4

10.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

5

ΑΠΟΥΣΙΑ

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

6

ΑΠΟΥΣΙΑ

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

7

16.33

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

8

14.33

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

9

17.33

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

10

8.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

11

17.67

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

12

9.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

13

13.33

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

14

11.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

15

6.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

16

8.67

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

17

16.67

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

18

16.67

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

19

8.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

20

8.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

21

11.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

22

17.33

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

23

18.00

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

24

7.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

25

13.67

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

26

9.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

27

17.00

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

28

17.33

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

29

11.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

30

7.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

31

11.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

32

12.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

33

ΑΠΟΥΣΙΑ

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

34

9.67

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

35

10.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

36

15.00

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

37

ΑΠΟΥΣΙΑ

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

38

11.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

39

6.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

40

8.33

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

41

13.33

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

42

10.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

43

8.00

ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ

44

16.33

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ

 

12 Ιουλίου 2021

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


680