Αναθεωρημένη εξεταστέα ύλη και αναθεωρημένος πίνακας προδιαγραφών εξεταζόμενων μαθημάτων των Παγκυπρίων


Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 2022

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.moec.gov.cy/ypexams) η αναθεωρημένη εξεταστέα ύλη και ο αναθεωρημένος πίνακας προδιαγραφών των εξεταζόμενων μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Εξετάσεων και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για ενημέρωση που αφορά στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης στα Ανωτέρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) Κύπρου και Ελλάδας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2446