Αναθεωρημένα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας για Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με βάση το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 31/5/2022, στα πλαίσια της παρεμπόδισης της εξάπλωσης του κορωνοΐού Covid-19, ανακοινώνει τα αναθεωρημένα ειδικά Πρωτόκολλα (επισυνάπτονται), τα οποία θα διέπουν τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022.

Αναθεωρημένο Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022
Αναθεωρημένο Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


721