Εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ - 2022


Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις για τις Εξετάσεις για εισαγωγή σ^ Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), μέχρι και την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022.

Οι αιτήσεις υποψηφίων για συμμετοχή στις υπό αναφορά Εξετάσεις πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων (Μεγάρων 23, 2032, Στρόβολος) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (Ταχ. Θυρίδα 28777, 2082, Στρόβολος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά έντυπα συμμετοχής στις Εξετάσεις από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων ή ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων: www.moec.gov.cy/ypexams. Επίσης, μπορούν να τα προμηθευτούν και από την ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ: www.cut.ac.cy.

Οι υποψήφιοι της εν λόγω εξέτασης πρέπει να υποβάλουν μαζί με την Αίτηση συμμετοχής και τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Αποδεικτικό Απόλυσης (αφορά απόφοιτους προηγούμενων χρόνων)

β) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού Απόλυσης, μόλις παραληφθεί από το σχολείο φοίτησης τους και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ 2022 (αφορά τελειόφοιτους μαθητές σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2022) γ) Εξεταστικά τέλη ύψους €50

Οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους θα πρέπει να εκδώσουν και να αποστείλουν με την αίτηση τους ταχυδρομική επιταγή (τέλος εξετάσεων) προς τον: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες πιστοποιημένες από Κοινοτάρχη της περιοχής διαμονής τους ε) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις πιο πάνω Εξετάσεις υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι μετά την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022 καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


486