Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022- Χορήγηση Δοκιμίου Ακρόασης/Κατανόησης


Διευθυντές/Διευθύντριες
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών,
Εσπερινών Σχολείων Μέσης Γενικής Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022

Χορήγηση Δοκιμίου Ακρόασης/Κατανόησης για τα μαθήματα:
Αγγλικά - Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών - Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022
Γαλλικά - Τρίτη 28 Ιουνίου 2022
Ρωσικά - Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
Ιταλικά - Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022
Ισπανικά - Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
Γερμανικά - Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και
Τούρκικα - Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Αποστέλλονται συνημμένα σχετικές πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα και παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες όπως ενημερώσουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς.

Ειδικότερα, επισυνάπτονται:

  • Κατάλογος των ΒΔ που θα έχουν τη γενική ευθύνη της χορήγησης του δοκιμίου Ακρόασης/Κατανόησης του Εξεταστικού Κέντρου για τα μαθήματα γλωσσών και των εκπαιδευτικών που θα έχουν την ευθύνη για τη χορήγηση του δοκιμίου Ακρόασης/Κατανόησης στις Αίθουσες Εξετάσεων.
  • Καθήκοντα γενικών υπεύθυνων ΒΔ των Γλωσσών στα Εξεταστικά Κέντρα.
  • Καθήκοντα εκπαιδευτικών γλωσσών υπεύθυνων για τη χορήγηση του δοκιμίου Ακρόασης/Κατανόησης.

Επισημαίνεται ότι την όλη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος των γλωσσών φέρει ο ΒΔ, του οποίου το όνομα αναγράφεται πρώτο στον κατάλογο. Σε συνεργασία με τους άλλους ΒΔ που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο θα φροντίσουν για τα ακόλουθα:

  1. Εφοδιασμός των εξεταστικών κέντρων με τον απαιτούμενο αριθμό CD players με υποδοχή USB, τα οποία έχουν ελεγχθεί και εφοδιαστεί με μπαταρίες πριν από την ημέρα της εξέτασης. (Βλέπε εγκύκλιο yppl 4051 Παράρτημα 3-ημερομηνίας 25/05/2022). Τα τιμολόγια για την αγορά των μπαταριών να αποσταλούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας μέχρι τις 29 Ιουνίου 2022.
  2. Έγκαιρη ενημέρωση των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών του σχολείου τους που θα χορηγήσουν το δοκίμιο Ακρόασης/Κατανόησης.
  3. Κατανομή των εκπαιδευτικών στις διάφορες αίθουσες του εξεταστικού κέντρου για τη χορήγηση του δοκιμίου Ακρόασης/Κατανόησης. Στις αίθουσες των διευκολύνσεων, ο εκπαιδευτικός των γλωσσών που θα είναι στην αίθουσα για την παροχή διευκολύνσεων θα χορηγήσει και το δοκίμιο Ακρόασης/Κατανόησης.
  4. Πρόνοια για παροχή των κατάλληλων διευκολύνσεων στους δικαιούχους.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο στις 7:15 π.μ. Η εξέταση θα αρχίσει με τη χορήγηση των γραπτών δοκιμίων. Μετά την παρέλευση 45 λεπτών, θα χορηγηθεί το δοκίμιο Ακρόασης/Κατανόησης, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, από τους εκπαιδευτικούς των γλωσσών οι οποίοι έχουν ορισθεί από την Επιθεώρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Επιθεωρήτρια κα Μαρία Ιακωβίδου στα τηλέφωνα 22800836 / 22800609 για τα Αγγλικά Λυκείων, στην Επιθεωρήτρια κα Ειρήνη Κουκάν στο τηλέφωνο
22809575 για τα Γαλλικά και Ισπανικά, στην Επιθεωρήτρια κα Αγγελική Χαραλάμπους Κωνσταντίνου στο τηλέφωνο 22800964 για τα Ιταλικά και Τούρκικα και στην Επιθεωρήτρια κα Κατερίνα Βλαδιμήρου στο τηλέφωνο 22809541 για τα Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών, Ρώσικα και Γερμανικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ Νικόλας Γιασουμής Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


733