Επικαιροποιημένη ύλη των γνωστικών αντικειμένων για τις εξετάσεις Διορισίμων


Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις Εξετάσεις Διορισίμων (https://diorisimoi.moec.gov.cy) βρίσκεται η επικαιροποιημένη ύλη των γνωστικών αντικειμένων, καθώς επίσης και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στις γραπτές Εξετάσεις 2023 του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προτρέπονται να παρακολουθούν τον συγκεκριμένο ιστότοπο σε τακτική βάση για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


3632