Υπουργείο Υγείας: Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους


Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, προσκαλεί όσους πτυχιούχους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στα πλαίσια σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: «Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους για υποστηρικτικές υπηρεσίες στα γραφεία των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΕΕ&ΕΛΝ) του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το Παράρτημα  XIV του Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 (73(I)/2016»), όπως υποβάλουν την προσφορά τους. Η διάρκεια κάθε σύμβασης είναι έξι (6) μήνες με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη έξι (6) μήνες και για ακόμη έξι (6) μήνες όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 24/07/2023, στις 09:00.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2792