Δεν θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις του ΝΣΔ για εγγραφή στον κατάλογο Διορισίμων για τα Ρωσικά


Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, ημερομηνίας 05/08/2019, και μετά από οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι για το 2019 δεν θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση για εγγραφή στον κατάλογο Διορισίμων Εκπαιδευτικών για την ειδικότητα των Ρωσικών, λόγω μηδενικών αναγκώνComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1408