Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2019 – Εξεταστικά Τέλη


Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2019 – Εξεταστικά Τέλη

α) των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου

και

β) των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει το κοινό ότι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκινά η διαδικασία πληρωμής του καθορισμένου τέλους πληρωμής για όλους τους αιτητές που έχουν υποβάλει ηλεκτρονική  αίτηση για συμμετοχή στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2019.

Οι αιτητές θα μπορούν να πληρώσουν το καθορισμένο τέλος  από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή του εξεταστικού τέλους εντός των πιο πάνω καθορισμένων ημερομηνιών διότι δεν θα είναι δυνατό να δοθεί παράταση,  εξαιτίας των μετέπειτα απαραίτητων διαδικασιών για την οργάνωση των Εξετάσεων.

Το καθορισμένο τέλος συμμετοχής ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή στα πενήντα (€50) ευρώ ανά εξέταση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πληρώσει τα τέλη για συμμετοχή στην εξέταση μέσω της JCC Smart (νοουμένου ότι έχει ενεργό προσωπικό λογαριασμό) στον ιστότοπο http://www.jccsmart.com/account/log-on ακολουθώντας την εξής πλοήγηση: Κατηγορίες/Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας/Υπηρεσία Εξετάσεων, ή σε  οποιοδήποτε υποκατάστημα των εμπορικών τραπεζών της Κύπρου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής (κωδικός πληρωμής JCC19…) που αναγράφονται στην αίτησή του.

Η διαδικασία πληρωμής για συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις θα θεωρείται έγκυρη μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος πληρώσει το ακριβές ποσό που αναγράφεται στην αίτησή του.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται τον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση καθώς επίσης και να ελέγχουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για ηλεκτρονικά μηνύματα από την Υπηρεσία Εξετάσεων σχετικά με την εξέταση. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή και προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής των εξεταστικών τελών μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα  22582933,22582934.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1059