ΥΠΠΑΝ: Τα μαθήματα για εισδοχή στις Μουσικές Σχολές των Πανεπιστημίων της Ελλάδας


Αναφορικά με το θέμα της Εισαγωγής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), πληροφορεί τα ακόλουθα:

 1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα προαναφερόμενα Μουσικά Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων, κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020, θα πρέπει να δηλώσουν το Πλαίσιο 35 καθώς και τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Πλαίσιο Πρόσβασης 35

Υποχρεωτικά Μαθήματα (3)

 

 • Νέα Ελληνικά
 • Μουσικές Σπουδές
 • Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Επιλεγόμενα Μαθήματα (1)

 

 • Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ.
 • Ιστορία
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Λατινικά
 • Οικονομικά
 • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ.
 • Φυσική ή Φυσική 4ωρο Τ.Σ.
 • Πληροφορική
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή

            Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.)

 

 1. Σημειώνεται ότι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξέτασης βρίσκονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.
 2. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 έχει καθοριστεί από τις 4 μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582900 ή την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο τηλέφωνο 22800931 ή το Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής στα τηλέφωνα 22800698 και 22800735.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (40)

Μόνο για Πρόσβαση στα τμήματα:

 • Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου,
 • Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
 • Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αντικείμενο εξέτασης - Είδη μουσικής και Όργανα

Αντικείμενο της εξέτασης του μαθήματος αποτελεί το επίπεδο των τεχνικών και ερμηνευτικών δεξιοτήτων των υποψηφίων στην εκτέλεση ενός (1) μουσικού οργάνου (ως μουσικό όργανο νοείται και η φωνή).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα (1) από τα ακόλουθα είδη μουσικής, της επιλογής τους:

 1. Λόγια Δυτική Μουσική παράδοση (δηλ. «κλασική» μουσική),
 2. Τζαζ ή άλλο είδος δημοφιλούς μουσικής (στη δημοφιλή μουσική περιλαμβάνονται πληθώρα σύγχρονων μουσικών ειδών, όπως η ροκ), και
 3. Ελληνική και Κυπριακή Παραδοσιακή μουσική, Λαϊκή Μουσική ή Βυζαντινή Μουσική.

Τα όργανα τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι στο κάθε είδος μουσικής είναι τα ακόλουθα:

Λόγια Δυτική Μουσική

Τζαζ ή άλλο είδος Δημοφιλούς Μουσικής

Παραδοσιακή Μουσική

ή Λαϊκή Μουσική

ή Βυζαντινή Μουσική

Φλάουτο

Κιθάρα (ηλεκτροακουστική ή ηλεκτρική)

Κανονάκι

Όμποε

Τζαζ πιάνο

Σαντούρι

Κλαρινέτο

Σαξόφωνο

Βιολί

Φαγκότο

Tρομπέτα

Ταμπουράς

Γαλλικό Κόρνο

Τζαζ τραγούδι

Ούτι

Τρομπέτα

Ντραμς

Λύρα

Τρομπόνι

Κοντραμπάσο

Λαούτο

Τούμπα

Ηλεκτρικό Μπάσο

Κλαρίνο

Κρουστά (μαρίμπα, snare, τύμπανα)

Ακορντεόν

Γκάιντα

Πιάνο

 

Ζουρνάς

Ακορντεόν

 

Παραδοσιακό τραγούδι

Άρπα

 

Μπουζούκι

(Τετράχορδο ή Τρίχορδο)

Κιθάρα

 

Μαντολίνο

Μονωδία

 

Ακορντεόν

Βιολί

 

Ψαλτική

Βιόλα

 

 

Βιολοντσέλο

 

 

Κοντραμπάσο

 

 

Περιεχόμενο Εξέτασης

Ανάλογα με το είδος και το όργανο στο οποίο ο κάθε υποψήφιος θα επιλέξει να εξεταστεί, καλείται να προετοιμαστεί ως ακολούθως:

 • Στη Λόγια Δυτική Μουσική (δηλ. «κλασική» μουσική): δύο (2) συνθέσεις διαφορετικού ύφους και περιόδου η μία αργής και η άλλη γρήγορης ρυθμικής αγωγής, μέτριας δεξιοτεχνικής και ερμηνευτικής δυσκολίας.
 • Στην Τζαζ ή άλλο είδος Δημοφιλούς μουσικής: δυο (2) συνθέσεις μία αργής και μία γρήγορης ρυθμικής αγωγής από το ρεπερτόριο της Τζαζ ή άλλου σύγχρονου μουσικού είδους, με συμβατό σύντομο αυτοσχεδιασμό και απόδοση ύφους (στιλ).
 • Στην Ελληνική και Κυπριακή Παραδοσιακή μουσική, Λαϊκή μουσική ή Βυζαντινή μουσική: δυο (2) συνθέσεις επιλεγμένες με γνώμονα τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εξεταζόμενου οργάνου ή φωνής, με συμβατό σύντομο αυτοσχεδιασμό (ταξίμι). Στη βυζαντινή μουσική δεν επιτρέπεται αυτοσχεδιασμός.

Επιπρόσθετα αναφέρονται τα ακόλουθα:

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν συνθέσεις μέτριου βαθμού δυσκολίας, οι οποίες εμπίπτουν στα ακόλουθα επίπεδα φοίτησης για τη μουσική εκτέλεση στην Κύπρο και το εξωτερικό:
 • Επίπεδο Β΄ - Γ΄ Μέσης τάξης Ωδείων
 • Επίπεδο 6 εξεταστικών μουσικών οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου.
 1. Όλοι οι υποψήφιοι εκτελούν από μνήμης και σόλο (δεν επιτρέπεται η συνοδεία τους από άλλο όργανο).
 2. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί σε έργα υψηλότερου βαθμού δυσκολίας, αυτό δεν πριμοδοτείται, καθώς τα Κριτήρια Αξιολόγησης (βλ. πιο κάτω) παραμένουν τα ίδια για όλους τους υποψήφιους.

Διάρκεια εξέτασης

 • Δύο μέχρι έξι λεπτά (2΄ - 6΄)
 • Κάθε υποψήφιος εξετάζεται στο ένα ή/και στα δύο έργα που θα έχει προετοιμάσει, την επιλογή των οποίων αποφασίζει η Εξεταστική Επιτροπή.
 • Αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει έργα μεγαλύτερης διάρκειας, η Εξεταστική Επιτροπή έχει δικαίωμα να διακόψει τον υποψήφιο στον χρόνο που έχει καθοριστεί.

 Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων στην εκτέλεση και ερμηνεία γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και τον βαθμό βαρύτητας του καθενός:

α/α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βαρύτητα

 1.  

Πιστή απόδοση της παρτιτούρας

(π.χ. αξίες και φθόγγοι, φραζάρισμα, δυναμικές, ταχύτητες, κ.λπ.)

30%

 1.  

Επάρκεια στην τεχνική του οργάνου

(π.χ. καθαρότητα στην άρθρωση, ταχύτητα, βάρος χεριού/δοξαριού, τοποθέτηση φωνής, κ.λπ.)

35%

 1.  

Ερμηνεία και Μουσικότητα

(π.χ. συνάφεια με το ύφος της μουσικής, έκφραση, ποιότητα ήχου κ.λπ.)

35%


Διαδικασία Εξέτασης

 • Οι υποψήφιοι δεν έχουν οπτική ή άλλου είδους επαφή με την Εξεταστική Επιτροπή.
 • Οι υποψήφιοι πάντοτε συνοδεύονται από Επιτηρητή.
 • Η αρχική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής.

Υποχρεώσεις Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, τη μέρα εξέτασής τους, υποχρεούνται:

 • να φέρουν μαζί τους το όργανο που έχουν επιλέξει, με εξαίρεση το πιάνο, τα ντραμς και τα κρουστά της συμφωνικής ορχήστρας, τα οποία θα βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο, και
 • να παραδώσουν στον Υπεύθυνο, πριν την έναρξη της εξέτασης, πέντε (5) αντίτυπα των παρτιτούρων των κομματιών στα οποία επέλεξαν να εξεταστούν. Τονίζεται ότι τα αντίτυπα πρέπει να είναι απολύτως καθαρά, χωρίς οποιοδήποτε στοιχείο επάνω τους που ενδεχομένως να φανερώνει την ταυτότητα των υποψηφίων.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

273