Γραπτή εξέταση για την πλήρωση 27 και 4 κενών μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών ψυχολόγων ΥΠΠΑΝ


(Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5229 - ημερ. 27/9/2019)

Η αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για τη διαδικασία πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων έχει αναθέσει την ευθύνη της οργάνωσης, διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων έχει ορισθεί η 13η Φεβρουαρίου 2021, από τις 9:00 μέχρι τις 12:00.

  1.    Η εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται συνημμένη.
  2.    Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις θα αποσταλεί ηλεκτρονικά επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση. Όσοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 21/01/2021, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) για να λάβουν τη σχετική ενημέρωση, με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο τηλέφωνο 22800968.

    ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1696