Συνεργασία Σχολείων με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας


Διευθυντές /Διευθύντριες Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Συνεργασία Σχολείων με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022 ευχόμαστε καλή αρχή με ψυχική και σωματική υγεία. Είναι δεδομένο ότι η πανδημία δημιούργησε αλυσιδωτά προβλήματα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με επιπτώσεις στην εκπαίδευση και στην ψυχική υγεία του μαθητικού πληθυσμού. Ελπίζουμε όμως, σε καλύτερες μέρες με δημιουργικότητα, παραγωγικότητα και υγεία. Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Υ.Ε.Ψ.) είναι όπως πάντα στη διάθεσή σας, να παρέχει σε περιπτώσεις που θα χρειάζονται υποστήριξη, συμβουλευτική, καθοδήγηση και αξιολόγηση.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι η Υ.Ε.Ψ. κατά την σχολική χρονιά 2020-2021, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό αιτημάτων από τα σχολεία. Τα αιτήματα ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθούν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2020-2021 και έχουν λάβει σειρά προτεραιότητας, για να εξυπηρετηθούν, όσο το δυνατό καλύτερα, από τους οικείους Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους (Ε.Ψ).

Προσβλέποντας σε μια καλή συνεργασία και επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα, προέκυψε η ανάγκη να αποσαφηνιστεί η Διαδικασία του Μηχανισμού Εντοπισμού και Στήριξης Μαθητών, καθώς και άλλα ζητήματα, που συνδέονται με αυτή, προτού παραπεμφθεί ένας μαθητής/μαθήτρια για αξιολόγηση στην Υ.Ε.Ψ.

Συγκεκριμένα προκύπτει η ανάγκη να αναφερθούν και να τηρηθούν τα ακόλουθα σημεία:

  1. Τα Έντυπα Παραπομπής 1 και 2 καθώς και το έντυπο Συγκατάθεσης Γονιών, τα οποία αποστέλλονται στην Υ.Ε.Ψ. από τα σχολεία, χρειάζεται να είναι πλήρως συμπληρωμένα.
  2.  Προτού παραπεμφθεί ένας μαθητής/μαθήτρια στην Υ.Ε.Ψ. χρειάζεται να εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Εντοπισμού και Στήριξης παιδιών. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να προηγηθούν συναντήσεις, των εκπαιδευτικών με τους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού, για συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν το παιδί. Όπου υπάρχει η ανάγκη για εμπλοκή του/της Ε.Ψ. από το πρώτο στάδιο, εννοείται ότι, το σχολείο μπορεί να απευθυνθεί στον/στην οικείο/α Ε.Ψ. για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (βλ. πιο αναλυτικά το επεξηγηματικό σημείωμα / Νέα διαδικασία Παρέμβασης στο σχολείο, στην ιστοσελίδα της Υ.Ε.Ψ- www.moec.aov.cv/edu psychology/ 
  1. Παραπομπές μαθητών/μαθητριών γίνονται δεκτές με την έγκριση και την υπογραφή και των δύο γονέων/κηδεμόνων, νοουμένου ότι και οι δύο κατέχουν πλήρη γονικά δικαιώματα (οι υπογραφές πρέπει να φαίνονται ευδιάκριτα στα σχετικά έντυπα). Σε περίπτωση όπου ένας γονιός/κηδεμόνας αναφέρει ότι έχει πλήρη γονική μέριμνα του παιδιού του, θα πρέπει να ζητείται από το σχολείο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, από το δικαστήριο, το οποίο θα προσκομίζεται στα έντυπα που θα παραπεμφθούν στην Υ.Ε.Ψ.
  2. Παραπομπές γίνονται πάντοτε σε συνεννόηση με τον/την οικείο/α Ε.Ψ. και η ενημέρωση του/της από το σχολείο σημειώνεται στα έντυπα. Η ενημέρωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για να συμφωνηθεί εάν θα πρέπει να αποσταλεί ή όχι μια περίπτωση στην Υ.Ε.Ψ, εφόσον δύναται να κριθεί ότι χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω ενέργειες προτού συμπληρωθεί το Έντυπο 2. Επίσης, η προσυνεννόηση συμβάλλει στην καλύτερη συνεργασία και εξυπηρέτηση των αναγκών του σχολείου.
  3. Οι παραπομπές που καταφθάνουν στην Υ.Ε.Ψ., με στόχο τη μαθησιακή στήριξη του/της μαθητή/μαθήτριας θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τέλος Απριλίου. Υπογραμμίζουμε ότι τηρώντας αυτό το χρονοδιάγραμμα, παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος στον/στην οικείο/α Ε.Ψ. για ποιοτική συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό που γνωρίζει και παραπέμπει το παιδί για αξιολόγηση.
  4.  Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι περιπτώσεις μαθητών/μαθητριών που αφορούν σοβαρά θέματα (συγκεκριμένα περιπτώσεις που παρουσιάζουν επικινδυνότητα για τον εαυτό τους ή για τους άλλους μαθητές/μαθήτριες, θέματα κακοποίησης, σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, πένθος/απώλεια) και που χρήζουν άμεσης βοήθειας, αποστέλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή περιπτώσεις επικινδυνότητας, μπορείτε να απευθυνθείτε και τηλεφωνικά, στον αριθμό 22800806, παγκύπρια, είτε απευθείας με τον οικείο/α Ε.Ψ. στο ανάλογο Επαρχιακό Γραφείο.

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου θα αποστέλλονται παιδιά/έφηβοι στην Υ.Ε.Ψ, χωρίς να τηρείται η πιο πάνω διαδικασία, θα αποστέλλονται πίσω στο σχολείο, για να τύχουν της απαραίτητης επεξεργασίας και προ-εργασίας, πριν την παραπομπή.

Για οποιανδήποτε άλλη παρέμβαση που αφορά ομάδες ή/και προληπτικό/παρεμβατικό πρόγραμμα, το οποίο κρίνετε σημαντικό να αναπτυχθεί στο σχολείο σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υ.Ε.Ψ αφού προηγουμένως αποστείλετε επιστολή με σύντομη περιγραφή των αναγκών.

(Υπογραφή από Δρ Παπακώστα)

Δρ Ερνεστίνα Σισμάνη- Παπακώστα Αν. Προϊστάμενη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


708