Επιμόρφωση σε 15 Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους, για ταυτότητα φύλου και σεξουαλικό προσανατολισμό


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ*

Το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού/Πάφου της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ), σε συνεργασία με το Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) πραγματοποίησε, στις 16 Φεβρουαρίου 2022, επιμόρφωση σε 15 Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους, σε θέματα που αφορούν την  ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Η επιμόρφωση έγινε από δύο εθελόντριες του Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού.  

Η εκπαιδευτική δράση, προέκυψε μετά από αίτημα των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για επιμόρφωση στο συγκεκριμένο θέμα. Στην Υπηρεσία παραπέμπονται αρκετά αιτήματα για παρέμβαση, από τα σχολεία και από τους γονείς, που αφορούν θέματα συμπεριφοράς των εφήβων και διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

Η συνεχής επιμόρφωση των επαγγελματιών στον τομέα της ψυχικής υγείας, επιβάλλεται για παροχή ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών στον μαθητικό πληθυσμό αλλά και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον.  Η  προσέγγιση σε θέματα, που αφορούν την ταυτότητα φύλου και το σεξουαλικό προσανατολισμό  των εφήβων στηρίζεται στις αρχές της ισότητας, της αποδοχής, του αλληλοσεβασμού, καθώς επίσης και στις αρχές της ψυχολογίας.

Η επιμόρφωση που προσφέρθηκε από το Σύνδεσμο βοήθησε, σε σημαντικό βαθμό, να γίνουν κατανοητές οι ψυχικές ανάγκες των νέων ατόμων και να καλλιεργηθούν ή να ενισχυθούν δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες υγείας όπως οι Εκπαιδευτικοί  Ψυχολόγοι, , όταν προσεγγίζουν νέους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Συνεπώς, η παρέμβαση των επαγγελματιών έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα, προς τους ίδιους τους νέους, αλλά και προς τα σχολεία, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων που πιθανό να προκύψουν στο σύγχρονο σχολείο, σε συνάρτηση με το πως εκφράζονται  τα νεαρά άτομα σήμερα.

Η εκπαιδευτική δράση, εμπίπτει γενικότερα στα θέματα πρόληψης της συμπεριφοράς των νέων μας και της ομαλής λειτουργίας των σχολείων, στα πλαίσια των ίσων δικαιωμάτων εκπαίδευσης, όλων των παιδιών.

*Ανώτερη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Υπεύθυνη Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού/Πάφου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1469